การประชาสัมพันธ์ผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

การประชาสัมพันธ์ผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์และรับบริจาค ผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ  เจ้าหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้บริจาค ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ได้

หมายเลขโทรศัพท์คือ 

020385024 และ 020385028

(สำหรับการโทรออกเท่านั้น)

รายชื่อเจ้าหน้าที่

โชติกา ศรีบุญ
สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
วลดา สิรินธนาการ
เจมจิรา น่วมสุวรรณ
ณัชชา กาญจนบำรุง
รวิสรา รุ่งแสง
อาภัสสะรา ถนนแก้ว
ศศินาราภรณ์ ประเชิญ
เกรียงไกร แก้วประทุม
ภาสินี ใจบุญ
วรัมพร หวังหมู่กลาง
ปริญญาพันธ์ เสรีเชษฐพงษ์

โครงการต่างๆของศุภนิมิตฯ