จนถึงวันนี้ แม้สถานการณ์ในบางจังหวัดจะมีแนวโน้มทุเลาลง แต่ปัญหา ต่อเนื่องก็คงยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับครอบครัวยากไร้ที่พ่อ-แม่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ หลายคนต้องตกงานกลับไปอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ปู่-ย่า ตา-ยายที่เคยรับจ้างรายวัน ล้วนต้องกักตัวจนต้องขาดเงินรายได้ที่เคยใช้ประทังชีวิต ทั้งเด็กเล็กๆ เอง ก็ต้องหยุดเรียนนานหลายเดือน

1. ข้าวสารอาหารแห้ง

ปากท้องเรื่องสำคัญ ทุกวันครอบครัวต้องกินต้องใช้ เก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย ขาดรายได้ไว้ใช้จ่ายซื้ออาหารหรือสิ่งจำเป็น จึงต้องมีข้าวสารอาหารแห้งสำรองไว้

2. น้ำสะอาดเพื่อกิน เพื่อใช้

น้ำขุ่นปนฝุ่น กินไม่ได้ น้ำล้างมือ น้ำใช้ก็จวนหมด เพื่อสุขภาวะอนามัย และการระวังภัยโรคระบาด จึงต้องมีอุปกรณ์ถังกักเก็บน้ำสำหรับครัวเรือน และเครื่องกรองน้ำให้ชุมชน อ่างล้างมือ แปรงฟัน เพื่อการดูแลความสะอาดของเด็กๆ

3. ชุดสองสุขเพื่อรู้ สู้ภัย โควิด-19

หวั่นโรคระบาด ขาดความสุข ทุกปัญหาจิตใจต้องเยียวยา จัดเตรียม สบู่เหลว หน้ากากอนามัยแบบผ้าส่งให้ถึงเด็กและครอบครัวยากไร้ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ห่างไกล พร้อมจัดเตรียมโปสเตอร์สุขนิสัยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการป้องกันโรคระบาด

4. อยู่บ้านปลอดภัย ไปโรงเรียนก็ต้องระวัง

จัดอบรมผ่าน online platform แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา แลบุคคลทั่วไปในเรื่องการเยียวยา ดูแลจิตใจเด็ก (Mental health care) ก่อนไปโรงเรียน ขณะอยู่ที่บ้าน และเมื่อไปโรงเรียน ผ่าน Facebook Live

1

2


(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ)

3

จำนวนเงินบริจาค:
ชื่อตามบัตรประชาชน
(เพื่อการลดหย่อนภาษี):
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่ :
กรณีเลือกชำระเป็นเงินโอน เมื่อทำรายการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันรายการด้านล่าง และส่งสลิปการโอนเงินของท่านมายัง LINE ID: @worldvision-thai