ทุกวันนี้เด็กหลายคนในพื้นที่ยากไร้ ห่างไกล ไม่ได้กินอาหารเช้า ส่งผลให้พวกเขามีพัฒนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์เป็นอันมาก โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยตั้งใจแก้ไขปัญหาด้วยการจัดเตรียมมื้อเช้าให้น้องๆ กว่า 3,500 คน ไม่ต้องทนหิวในปีการศึกษานี้ พร้อมร่วมมือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ขอความกรุณาจากท่านเพื่อช่วยกันอีกแรงด้วยการสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม” เพื่อให้เด็กเล็กๆ จากครอบครัวยากไร้กว่า 3,740 คนได้มีแหล่งอาหารโภชนาการดี และยังคงได้ดื่มนมทุกวันในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดการเรียน

1

2


(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ)

3

จำนวนเงินบริจาค:
ชื่อตามบัตรประชาชน
(เพื่อการลดหย่อนภาษี):
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่ :
กรณีเลือกชำระเป็นเงินโอน เมื่อทำรายการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการทำรายการด้านล่าง และส่งสลิปการโอนเงินของท่าน ผ่านทาง LINE มูลนิธิศุภนิมิตฯ