1


เลือกจำนวนเงิน (รายครั้ง)

ยินดีบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ (รายครั้ง)

2


(ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ)

3

สนับสนุน “ชุดหนังสือนิทานปราชญ์ชาวบ้าน” :
ประสงค์อุปการะเด็ก 1 คน
(ต่อเนื่องทุกเดือน):
บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น :
ชื่อตามบัตรประชาชน
(เพื่อการลดหย่อนภาษี):
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่ :
กรณีเลือกชำระเป็นเงินโอน เมื่อทำรายการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการทำรายการด้านล่าง และส่งสลิปการโอนเงินของท่าน ผ่านทาง LINE มูลนิธิศุภนิมิตฯ