ลงทะเบียนรับข่าวสารกิจกรรม Chosen

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อมีการเริ่มแคมเปญไปรอบถัดไป

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุอีเมล์

ฉันยินยอมให้ศุภนิมิตฯ ใช้รายละเอียดข้อมูลของท่าน เพื่อการสื่อสารการตลาด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
โปรดแสดงความยินยอมให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ติดต่อท่านทางอีเมล