การตอบสนองเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

ภัยธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและกระทบกระเทือนจิตใจเด็กๆ ผู้ประสบเหตุ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราเร่งรุดลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ครอบครัว และชุมชนจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาดำรงชีวิตต่อไป

โลกที่เด็กทุกคนปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ชีวิตของเด็กๆ อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม ทุกวันนี้เหตุฉุกเฉินมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วหลายเท่าทวีคูณ ประชากรทั่วโลกกว่า 167 ล้านคนจำเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อเอาชีวิตรอด และมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก

ลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวเร่งให้ภัยธรรมชาติเกิดเร็วยิ่งขึ้น กินระยะเวลานานขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานขึ้นกับเด็กและครอบครัว ความจำเป็นขาดแคลนมีระดับสูงขึ้น ความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มขึ้น และการตอบสนองเพื่อให้ความช่วยเหลือมีมากขึ้นอย่างไม่เคยประสบมาก่อน

เรายังมีหวัง

ด้วยการสนับสนุนจากหุ้นส่วนร่วมพันธกิจของเราทั่วโลก เราสามารถตอบสนองเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก กว่า 70 ปีแล้วที่ศุภนิมิตฯ ตอบสนองเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนทั่วโลกให้สามารถรู้รับปรับตัวกับเหตุฉุกเฉินทุกปี