ร่วมแบ่งปันในยามวิกฤต เพื่อทุกชีวิตได้เดินต่อ

ร่วมแบ่งปันในยามวิกฤต เพื่อทุกชีวิตได้เดินต่อ

ร่วมช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากไร้ในปัญหาเร่งด่วนที่สุด

น้องกฤติกาต้องทนหิวและเรียนหนังสืออย่างลำบากในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ เพราะโรคระบาดทำให้แม่ซึ่งเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวต้องตกงาน ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว เด็กอย่างน้องกฤติกาจึงต้องกินอยู่อย่างประหยัด และช่วยงานทุกอย่างเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัว นอกจากนี้ ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ทั้งบ้านมีเพียงเครื่องเดียว การเรียนออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเธอและน้องๆ

การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบกับผู้ยากไร้มากที่สุด เนื่องจากพวกเขาติดอยู่ในวังวนความขัดสนจนยากจะหาทางออก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างน้องกฤติกาให้สามารถก้าวผ่านภาวะยากลำบากในช่วงโควิด-19 ด้วยการมอบอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัย เครื่องมือประกอบอาชีพเสริม และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้พวกเขา

 

เด็กๆ และครอบครัวยากไร้กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านเพื่ออยู่รอดและฟื้นฟูจากวิกฤตครั้งนี้ เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ อย่างน้องกฤติกาได้

 

น้องกฤติกา
image

ยินดีบริจาคสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

เด็กๆ และครอบครัวยากไร้กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านเพื่ออยู่รอดและฟื้นฟูจากวิกฤตครั้งนี้ เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ อย่างน้องกฤติกาได้

บริจาคขั้นตำ 100 บาท

หลากหลายเรื่องราว ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ร่วมบริจาค