close

This option is currently not available

Close close
โครงการมอบผ้าห่ม ที่นอน ให้เด็กยากไร้

ขอขอบคุณความเมตตาอันอบอุ่น

ที่ทำให้น้องๆ ในจังหวัดเชียงรายไม่ต้องทนนอนหนาว

ทุกการแบ่งปันจากน้ำใจของ "ท่าน" ถูกเปลี่ยนเป็น ที่นอน หมอน และผ้าห่ม ให้น้องๆ จำนวน 418 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 10 แห่ง ได้นอนอุ่นหลับสบาย