โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นทั้งที่บ้าน โรงเรียน และทุกๆ สถานที่ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็ก ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนเมือง และหมู่บ้านเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ยิ่งไปกว่านั้น...
อ่านต่อ...

 
 
เราทุกคนต้องร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก
มีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เด็กถูกกระทำแทบไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายที่ทำให้เกิดการเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือแม้แต่...
อ่านต่อ...