ลงทะเบียนเพื่อมอบโอกาสให้เด็กได้เป็น 'ผู้เลือก'

ครั้งแรกของเด็กยากไร้ที่จะมีโอกาสเป็น ‘ผู้เลือก’ อย่างแท้จริง ความรักและการแบ่งปันจาก ‘ท่าน’ คือการมอบโอกาสให้เด็กยากไร้มีก้าวแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต 

กิจกรรม Chosen ครั้งล่าสุดได้ปิดลงทะเบียนแล้ว กรุณาลงทะเบียนไว้เพื่อกิจกรรมในครั้งต่อไป

กรุณากรอกชื่อของท่าน
กรุณากรอกนามสกุลของท่าน
กรุณาใส่อีเมลที่ติดต่อได้
โปรดแสดงความยินยอมให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ติดต่อท่านทางอีเมล
โปรดยินยอมให้ Worldvision ติดต่อคุณทางโทรศัพท์