ลงทะเบียนรับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการระดมทุนต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

กรุณาลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

กรุณาระบุชื่อให้ครบถ้วน
กรุณาระบุนามสกุลให้ครบถ้วน
กรุณาระบุอีเมล์ให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้ายินยอมให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร การประชาสัมพันธ์ หรืองานระดมทุนทางการตลาด ไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้

โปรดแสดงความยินยอมให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ติดต่อท่านทางอีเมล

เนื่องด้วยนโยบายส่วนบุคคล มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อที่ต้องการ