Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรียน ผู้อุปการะและเพื่อนร่วมพันธกิจทุกท่าน

ดิฉันขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปี 2556 อีกปีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับองค์กรของเรา ส่วนปี 2555 นั้นได้จบลงด้วยข่าวน่ายินดี โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนของเราหลายแห่งได้ปิดตัวลง พร้อมความสำเร็จของชุมชนที่ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฯ ชะอวดและควนเนียงทางภาคใต้ ห้วยชมภูที่ภาคเหนือ และสร้างคอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน ศุภนิมิตฯ ดำเนินงานกว่า 75 โครงการ ใน 45 จังหวัด มีเด็กในความดูแลทั้งสิ้น 113,045 คน ทั่วประเทศ และศุภนิมิตฯ ยังคงก้าวต่อไปเพื่อช่วยเหลือเด็ก และชุมชนยากไร้ โดยการพัฒนาชุมชน ครอบครัว และเด็ก ให้มีความรู้ ทักษะ และปัจจัยต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้สร้างโอกาสในการเติบโตได้ด้วยตัวเอง

เหตุการณ์แรกในปี 2556 ที่มีความสำคัญ คือวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี บทความ ‘หวนรำลึกถึงสิทธิเด็ก’ บอกเล่าถึงความสำเร็จในอดีตของประเทศไทย รวมถึงความเคลื่อนไหวในอนาคต ซึ่งดัดแปลงมาจากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยผู้ประสานงานด้านการรณรงค์ระดับประเทศ (Advocacy Coordinator) ของศุภนิมิตฯ

และวารสารศุภนิมิตฉบับนี้ ยังเปี่ยมด้วยเรื่องราวอื่นๆ ที่แสดงถึงความหลากหลายของการดำเนินงานองค์กร เช่น เรื่องราวของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มยุวเกษตรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือคุณแม่ที่นำเงินกู้จากศุภนิมิตฯ มาก่อตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น รวมถึงภาพน่าประทับใจจากทริปอิ่มใจ ที่ผู้อุปการะเดินทางไปเยี่ยมเด็กถึงถิ่น และปิดท้ายด้วยเรื่องของผู้นำชุมชนที่นำพากลุ่มเพาะเห็ดสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเธอ

ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านในวารดิถีปีใหม่นี้

จิตรา ธรรมบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ