หากท่านไม่สามารถอุปการะเด็กได้ในขณะนี้ แต่ยินดีบริจาคเพื่อช่วยเหลือโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ‘คลิกที่นี่’
 
1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)  
*ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว
*ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mrs. Miss
  (กรุณากรอกชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วันเกิด
*ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
*โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
*อีเมล์
2. ท่านได้รับข่าวสารของมูลนิธิฯ จากช่องทางใด
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
โรงเรียนอื่นๆ (โปรดระบุ)
 
3. รายละเอียดการอุปการะของท่าน
ต้องการอุปการะเด็ก        ต้องการเพิ่มเด็กในความอุปการะ
จำนวน
คน
การจ่ายเงินสำหรับการอุปการะเด็กของข้าพเจ้า
500 บาท/คน/ต่อทุกเดือน
1,500 บาท/คน/ต่อทุก 3 เดือน
3,000 บาท/คน/ต่อทุก 6 เดือน
6,000 บาท/คน/ต่อทุกปี
4. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน
ออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต เป็นการชำระเพียงครั้งเดียว ต้องทำรายการใหม่ทุกครั้ง
ผ่านบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ มูลนิธิฯ ดำเนินการตัดบัตรต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
         ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 206-0-43600-9
         ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 053-1-10632-2
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 059-2-40974-7
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 078-2-00965-5
         ธนาคารทหารไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 152-2-00300-1
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 63 เลขที่บัญชี 361-1-02033-3
         ธนาคารยูโอบี สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 801-107-026-4
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ ที่ 0 2711 4100 ถึง 1
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8863 ถึง 5
 
5. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
            
 
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้