เด็กนักเรียนสามคนในห้องเรียนนั่งยิ้ม

งานของเรา

ความหวัง ความสุข และความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กอย่างครบบริบูรณ์

เรามุ่งช่วยเหลือเด็กเปราะบางที่สุดในการเอาชนะความยากไร้และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ตามความเชื่อแบบคริสเตียนของเรา

เรามีประสบการณ์กว่า 48 ปี ในการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้อุปการะ และผู้บริจาค ผู้ร่วมพันธกิจ และภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่าให้เด็กเปราะบางยากไร้ แม้ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด เราเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง นำให้ชุมชนกำหนดเป้าหมายของตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนและดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานแม้เราถอนตัวออกจากพื้นไปแล้ว


เราไม่สามารถทำงานของเราทำได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจากท่าน

เปลี่ยน

ความหวัง ความสุข และความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

เราทำอะไรบ้าง

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้ในภาวะฉุกเฉิน หรือต้องเผชิญกับการถูกล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์

เราตอบสนอง เราเสริมสร้างความเข้มแข็ง เราปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคน

ท่านช่วยได้อย่างไร

เราขอขอบพระคุณท่านผู้อุปการะและท่านผู้บริจาคทั่วประเทศ ในปี 2020 ที่สนับสนุนให้เราสามารถช่วยเหลือเด็กยากไร้ได้กว่า 50,000 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมทำงานรับใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วไทยมาแล้วกว่า 48 ปี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา