close

This option is currently not available

Close close
เด็กนักเรียนสามคนในห้องเรียนนั่งยิ้ม

งานของเรา

ความหวัง ความสุข และความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กอย่างครบบริบูรณ์

เรามุ่งช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้และเปราะบางที่สุดในการเอาชนะความยากไร้และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ตามความเชื่อแบบคริสเตียนของเรา

ทั้งนี้เรามีประสบการณ์กว่า 48 ปี ในการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้อุปการะ และผู้บริจาคเงิน ผู้ร่วมพันธกิจ และภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่าให้เด็กยากไร้เปราะบาง แม้ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด เรายังได้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านการให้ชุมชนกำหนดเป้าหมายของตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนและดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานแม้เราถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ตาม

ทั้งหมดนี้ จะไม่สามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้ หากปราศจากการสนับสนุนโดยการบริจาคเงินของท่าน

เปลี่ยน

ความหวัง ความสุข และความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

เราทำอะไรบ้าง

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยเหลือเด็กยากไร้เปราะบางในภาวะฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ต้องเผชิญกับการถูกล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์จากผู้ไม่หวังดี

เราตอบสนอง เราเสริมสร้างความเข้มแข็ง เราปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคน

ท่านช่วยได้อย่างไร

ราขอขอบพระคุณท่านผู้อุปการะและท่านผู้บริจาคเงินทั่วประเทศที่ให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการบริจาคออนไลน์ ในปี 2020 ที่สนับสนุนให้เราสามารถช่วยเหลือเด็กยากไร้ได้กว่า 50,000 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมทำงานรับใช้สังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วไทยมาแล้วกว่า 48 ปี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมถึงควรบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้เปราะบางกับเรา?

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ช่วยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนมายาวนานกว่า 48 ปีอย่างโปร่งใส ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นต้น โดยเราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเรายังมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนแก่เด็กยากไร้ผ่านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเป้าหมายชุมชน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยเราได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย โดยเงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

2. พันธกิจที่มูลนิธิฯ ทำเพื่อช่วยเหลือเด็กและเด็กยากไร้เปราะบางมีอะไรบ้าง?

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กยากไร้เปราะบาง ให้ทุกคนได้รับการศึกษาผ่านการรับบริจาคทุนการศึกษา ได้รับการโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เติบโตสมวัย ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง โดยเรามีพันธกิจช่วยเหลือเด็กๆ เช่น

  • การส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งการช่วยเหลือครอบครัว การสนับสนุนแหล่งรายได้ที่หลากหลาย การช่วยเหลือชุมชนผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
  • การยุติความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งปัญหาการถูกปล่อยปละละเลย การทำโทษเด็กผ่านการทำร้ายร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความรุนแรงต่อเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  • พัฒนาเด็กปฐมวัย ช่วยส่งเสริมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส เสริมสร้างศักยภาพผ่านการสนับสนุนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การส่งเสริมสภาพแวดล้อม และประสบการณ์เชิงบวกสำหรับเด็กที่บ้านและที่โรงเรียน
  • พัฒนาเยาวชน ผ่านการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นของเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะอาชีพและทักษะการประกอบการ และส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ
  • ตอบสนองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม และโรคระบาดอย่างโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็จะได้รับเครื่องยังชีพต่างๆ

3. หลังจากอุปการะแล้ว ถ้าสนใจจะเข้าพบและพูดคุยกับเด็กยากไร้ที่อุปการะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ได้บริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กยากไร้ที่ต้องการเข้าเยี่ยม พบปะ พูดคุยกับเด็กในอุปการะ สามารถที่จะแจ้งเข้ามายังมูลนิธิฯ ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ เราจะทำการจัดเตรียมสถานที่และงานให้พร้อม รวมถึงการเยี่ยมเมื่อทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก