แม่แรงงานข้ามชาติอุ้มลูกน้อยอยู่บนตัก ทั้งคู่สวมหน้ากากอนามัย

วิกฤติโควิด-19

ท่ามกลางวิกฤติ การสนับสนุนจากท่านสำคัญที่สุด

จนถึงวันนี้ แม้สถานการณ์ในบางจังหวัดจะมีแนวโน้มทุเลาลง แต่ปัญหาต่อเนื่องก็คงยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับครอบครัวยากไร้ที่พ่อแม่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ หลายคนต้องตกงานกลับไปอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ปู่ ย่า ตา ยายที่เคยรับจ้างรายวัน ล้วนต้องกักตัวจนต้องขาดเงินรายได้ที่เคยใช้ประทังชีวิต ทั้งเด็กเล็กๆ เอง ก็ต้องหยุดเรียนนานหลายเดือน

4 ความช่วยเหลือหลัก
เพื่อบรรเทาปัญหาต่อเนื่อง

รายงานการตอบสนอง 90 วัน ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยการสนับสนุนการดำ เนินงานตอบสนอง ‘ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19’ จากผู้อุปการะ ผู้บริจาค และทุกๆ ท่าน
มูลนิธิศุภนิมิติแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินงานช่วยเหลือเด็กในความอุปการะและครอบครัว เด็กเปราะบางยากไร้ ชุมชน
และแรงงานข้ามชาติ ให้สามารถต่อสู้และป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีการระบาดรุนแรงของโควิด-19 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเด็กในความอุปการะและครอบครัว เด็กเปราะบางยากไร้รวมถึงชุมชุน และแรงงานข้ามชาติ กว่า 200,000 คน ให้สามารถป้องกันตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างหนักและเป็นแนวหน้าต่อสู้กับโรคร้ายนี้พร้อมผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา