close

This option is currently not available

Close close
การสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มความพร้อมให้กับ 'ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา' อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

'ครูฝน' ฮีโร่ผู้เพาะกล้าปัญญาให้เด็กยากไร้

เพียงหวังให้เด็กยากไร้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

หากถามเด็กๆ ว่าใครคือ ฮีโร่ ของพวกเขา เด็กหลายคนอาจตอบว่า Super Man บุรุษเหล็กซึ่งมีพละกำลังมหาศาล กับชุดอันเป็นเอกลักษณ์สีน้ำเงิน แดง รวมถึงผ้าคลุมและเครื่องหมายตัว S บนหน้าอก แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราอาจได้คำตอบว่า Wonder Women นักรบหญิงแห่งอเมซอน ที่เพียบพร้อมทั้งความแข็งแกร่งและทักษะต่างๆ พร้อมอาวุธจากทวยเทพที่เต็มไปด้วยพลัง

แต่ถ้าถามเด็กในวัยก่อนอนุบาล 18 คนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ครูฝน คือฮีโร่ที่แสนใจดีของพวกเขา

นางจันคำ หรือ ครูฝน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เล่าประสบการณ์การทำงานตลอด 14 ปีที่ผ่านมาในชุมชนบนยอดดอยของแม่ฮ่องสอนว่า “ที่ผ่านมาการทำงานที่นี่ลำบากมากเลยค่ะ ไฟฟ้าไม่มี โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณ จะส่งงานหรือติดต่อสื่อสารก็ต้องเดินทางขึ้นไปบนดอยสูงหาจุดที่พอจะมีสัญญาณให้โทรศัพท์ออกได้ หรือไม่ก็ไปขอใช้บริการที่หน่วยป่าไม้ในพื้นที่ หนักกว่านั้นก็ต้องเดินทางเข้าไปที่สำนักงาน อบต. ระยะทางกว่า 12 กิโลเมตรเลยค่ะ”

แม้ไม่มีไฟฟ้า ไร้สัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ ครูฝนก็ไม่เคยหยุดความตั้งใจดีที่ต้องการเพาะกล้าปัญญาให้เด็กยากไร้บนดอยสูง

“ครูใช้วิธีผลิตสื่อการสอนเอง เด็กที่นี่ไม่มีโอกาสดูสื่อการสอนทางโทรทัศน์ ครูต้องเตรียมทุกอย่างจากที่บ้าน ครูซื้อโซลาร์เซลล์มาติดตั้งไว้ ใช้โทรศัพท์มือถือโหลดสื่อการสอน โหลดการ์ตูน แล้วนำมาให้เด็กดู เพราะถ้าใช้คอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ไม่มีไฟฟ้าอยู่ดีค่ะ เห็นเด็กๆ แล้วก็สงสารเพราะโทรศัพท์จอเล็กนิดเดียว เด็กต้องดูด้วยกันหลายคน” ครูฝน กล่าว

ไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าและสื่อการสอนเท่านั้น แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูฝนสอนอยู่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของพวกเขา

เพื่อให้ ‘ฮีโร่’ ของเด็กยากไร้ได้มีพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นในการเติมเต็มการเรียนรู้แก่เด็กตัวน้อยๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน พื้นที่ดำเนินงานขุนยวม ได้สนับสนุน โครงการโซลาร์เซลล์เพื่อการศึกษา ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูฝนสอนอยู่

ไฟฟ้าไม่เพียงทำให้ครูฝนสามารถเตรียมและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ไฟฟ้ายังช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ ห้องเรียนมืดๆ ของเด็กๆ กลายเป็นห้องเรียนที่สว่างเพียงพอ ครูฝนค่อยๆ เติมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ น้อยๆ เช่น พัดลม เพื่อระบายอากาศอบอ้าวในฤดูร้อนให้เด็กนักเรียนของเธอด้วย

ครูฝน ไม่ได้เป็นแค่ ‘ฮีโร่’ ของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น ครูฝนยังคงร่วมงานกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในบทบาท อาสาสมัครศุภนิมิต ปล่อยพลังและความตั้งใจดีที่อยากเห็นเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

“นอกจากสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูยังช่วยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็ก และยังเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ กับชุมชน หลายโครงการต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน ทำให้สำเร็จโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ฝ่ายเดียวไม่ได้ เราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุน ไปสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง กับชุมชนค่ะ ตัวอย่างเช่น โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการแหล่งอาหารปลอดภัย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการสนับสนุน เราก็ต้องได้รับความร่วมมือกับพ่อแม่เด็กในการให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของเด็ก เราก็เข้าไปช่วยตรงนี้ด้วยค่ะ”

เพียงมุ่งหวังให้เด็กๆ ในชุมชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป นี่คือแรงบันดาลใจของครูฝน ฮีโร่ของเด็กที่ขุนยวม

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมอุปการะเด็ก

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ