close

This option is currently not available

Close close
นายอรุณ หรือ น้องแจ็ค อายุ 17 ปี เด็กในความอุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในฐานะแกนนำเยาวชน ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อนในภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

“ไม่มีอะไรยากหากคิดจะทำ และกล้าที่จะเริ่มต้น”

'แจ็ค' แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ คุระบุรี จ.พังงา ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ

‘ป่าชายเลน’ ในความคิดของคุณเป็นอย่างไร? หลายคนอาจคิดถึงทะเล คิดถึงธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพรรณไม้ที่มีใบ ดอก และผลสวยงามแปลกตา บางคนคิดถึงป่าชายเลนว่าเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกอาศัยอยู่อย่างมากมาย เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ แต่แท้จริงแล้ว ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากกว่านั้น ทั้งเป็นแหล่งอนุบาล เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แนวป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งอาหาร และแหล่งวัตถุดิบสารพัดประโยชน์ที่นำมาใช้ได้ตั้งแต่มุงหลังคาบ้าน อาหาร รวมถึงนำมาเป็นวัสดุในการห่อขนม ป่าชายเลนยังเป็นเกราะกันภัยธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลมแรง ลดการพังทลายของชายฝั่งทะเลอีกด้วย

เพราะเติบโตขึ้นมาในชุมชนชายฝั่งทะเล นายอรุณ หรือ แจ็ค อายุ 17 ปี เด็กในความอุปการะมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทราบดีว่าป่าชายเลนมีประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างไร และป่าชายเลนกำลังถูกรุกรานให้ลดน้อยลงเรื่อยๆ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากไม่ร่วมกันปลูกหรืออนุรักษ์ไว้ วันหนึ่งป่าชายเลนในชุมชนคงหมดไป แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนในชุมชนตระหนักเหมือนเขา

แล้วโอกาสก็มาถึง หลังจากร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนอย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะทั้งความคิด ได้รับทักษะหลากหลาย ทั้งการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพูด กล้าแสดงออก รวมถึงทักษะการเขียนโครงการฯ จนที่สุดแจ็คได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ในฐานะแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ พื้นที่คุระบุรี จ.พังงา แจ็ค จึงร่วมคิดกับเพื่อนๆ แกนนำเยาวชนอื่นๆ จัดทำ โครงการปลูกป่าชายเลน (ต้นจาก)

จากโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชน โครงการปลูกป่าชายเลน (ต้นจาก) ได้รับการขานรับให้ลงมือทำ โดยมีทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเอียง และบ้านบางแดด ตำบลบางวัน กว่า 100 คน มาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นจากที่ป่าชายเลนของชุมชน 

แจ็ค บอกความรู้สึกว่า “เมื่อก่อนผมคิดว่าทำโครงการฯ เป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน และได้นำทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ มาเริ่มทำ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ผมเชื่อว่าทุกความสำเร็จนั่นมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากความคิดที่อยากจะทำ และก้าวแรกที่กล้าเริ่มต้นเดินไปสู่เป้าหมาย ผมและเพื่อนๆ ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยเหลือผมมาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็น ทำให้ผมและเพื่อนๆ ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณครับ”

“หลังจากนี้ชุมชนจะร่วมกันดูแลป่าต่อไป เพื่อพวกเราจะได้ใช้สอยประโยชน์จากป่าต่อไปได้ในอนาคต ผมและเพื่อนๆ รู้สึกดีใจที่พวกเราสามารถดำเนินกิจกรรมนี้ได้จนสำเร็จ ทำให้ผมและเพื่อนๆ มีความมั่นใจในการเขียนโครงการ และทำสิ่งที่เปิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ไม่มีอะไรยากหากคิดจะทำ และกล้าที่จะเริ่มต้น” แจ็ค กล่าวทิ้งท้าย