close

This option is currently not available

Close close
บุรุษพยาบาล ‘ลิขิต มีกัณหา’

บุรุษพยาบาล ‘ลิขิต มีกัณหา’

จากเด็กเปราะบางยากไร้ เติบโตสู่บุคลากรการแพทย์แห่งโรงพยาบาลชาติตระการ

โอ้ หรือ นายลิขิต มีกัณหา พยาบาลหนุ่มวัย 23 ปี ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ชายหนุ่มธรรมดาแต่เป็น คนสำคัญของคนไข้ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือบรรเทาความเจ็บป่วย

โอ้ จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 2565 และได้เข้าบรรจุเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลชาติตระการ ที่ซึ่งเขาทำตามความฝันในการช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการดูแลผู้ป่วยภายในวอร์ดอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างแข็งขันทุกวัน นี่คือภารกิจยิ่งใหญ่สำหรับเขาในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสบายทั้งกาย และใจ จนกระทั่งร่างกายฟื้นฟูพร้อมกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม

แต่กว่า โอ้ จะมาถึงจุดนี้ได้ เขาต้องมุมานะใช้ทุกโอกาสที่ได้รับ เสริมด้วยความพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อเดินทางมาถึงวันนี้

“ครอบครัวของผมมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด ทำนา และรับจ้างทั่วไปครับ ผลผลิตไม่แน่นอน บางปีผลผลิตไม่ดีก็ต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว โอ้ เล่าชีวิตครอบครัว

ทุนชีวิตที่แสนจำกัดทำให้คำว่า “บุคลากรทางการแพทย์” กลายเป็นความฝันที่แสนไกลสำหรับเขา ด้วยตระหนักดีถึงฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้อต่อการเรียนถึงระดับอุดมศึกษาที่เต็มไปด้วยค่าใช้จ่าย

แต่เพราะ ผู้อุปการะ ได้มอบน้ำใจช่วยเหลืออุปการะเขาผ่าน โครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กชายเล็กๆ “ผมได้รับความช่วยเหลือจากผู้อุปการะตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมครับ นอกจากผมจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนแล้ว ครอบครัวของผมก็ยังได้รับการส่งเสริมเรื่องอาชีพเสริมรายได้ด้วยครับ”

และด้วยการสนับสนุนด้านการเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา การช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาชีพเสริมรายได้ของครอบครัว ทำให้ในทุกวันที่โอ้เติบโต เขาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ พร้อมกับครอบครัวที่สามารถดำเนินชีวิต หาอยู่หากินได้พออยู่พอกินมากขึ้น ประกอบกับแรงผลักดันและกำลังใจที่ผู้อุปการะส่งมาให้ผ่านทางจดหมายที่สื่อสารถึงกันในทุกๆ ปี โอ้สามารถคว้าฝันในการเป็นพยาบาลได้สำเร็จในที่สุด พร้อมกับมีปณิธานแรงกล้าในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นด้วยกำลังและความรู้ที่เขาได้ศึกษามา

“ผมเลือกเรียนพยาบาลเพราะอยากได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ผมได้รับกำลังใจจากผู้อุปการะจากจดหมายที่ท่านเขียนตอบกลับมาให้ผม ทำให้ผมรู้สึกถึงความห่วงใยและความสำคัญที่ท่านมอบให้กับเรา ตอนนี้ผมเรียนจบพยาบาลแล้ว และได้ทำงานอยู่ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชาติตระการครับ”

วันนี้น้องโอ้ก้าวมาเป็นพยาบาลได้ด้วยแรงสนับสนุนสำคัญจากผู้อุปการะ น้ำใจที่ผู้อุปการะมอบให้ด้วยเหตุผลที่ต้องการช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้ ได้สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่จะช่วยบรรเทาและดูแลความเจ็บป่วยของอีกหลายคน

“ผมขอขอบพระคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำให้ผมเติบโตขึ้นมา มีอนาคตที่ดี ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม ตอนนี้สิ่งที่ผมเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่พออยู่พอกิน ฝันที่อยากเรียนหนังสือสูงๆ ได้ทำงาน ได้มีส่วนช่วยผู้ที่เจ็บป่วยอีกมากมาย และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือผมได้ทำงานใกล้บ้าน ได้ดูแลครอบครัวให้มีความสุข ขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือผมจนมีความสุขเหมือนทุกวันนี้ครับ” บุรุษพยาบาลลิขิต มีกัณหา หรือ โอ้ กล่าวขอบคุณ

เพราะมือของผู้อุปการะที่ยื่นออกไปหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ น้ำใจจากผู้อุปการะที่แบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่เด็กที่มีฝัน สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมอุปการะเด็ก

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ