close

This option is currently not available

Close close
‘น้องปอนด์’ กับมุมคิดเพื่อครอบครัวสุขสันต์

‘น้องปอนด์’ กับมุมคิดเพื่อครอบครัวสุขสันต์

ใช้ความรัก เติมด้วยความเข้าใจ ลดความร้าวฉาน ครอบครัวสุขสันต์ก็จะอยู่ในใจเราทุกคน

“แม่ไม่เข้าใจหนู... พ่อทำไมต้องตีกรอบบังคับผมด้วย..” น่าจะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นหลายคนกำลังรู้สึก แม้จะรู้ว่าพ่อแม่ตักเตือนด้วยความรัก แต่ก็ยังอดที่จะตั้งคำถามและแสดงออกด้วยการต่อต้านไม่ได้

นางสาวณิพร หรือ น้องปอนด์ อายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เด็กในความอุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดำเนินงานสองพี่น้อง ปอนด์คือคนหนึ่งที่เคยไม่เข้าใจคำสอนและการตักเตือนของพ่อแม่ เธอมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการจำกัดอิสระในการคิดและการใช้ชีวิตของวัยรุ่นเช่นเธอ

“ครอบครัวของหนูก็ไม่ถึงขั้นที่เป็นครอบครัวแตกแยก แต่มีหลายครั้งเลยที่คนในครอบครัวมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะ และไม่มีความสุขในครอบครัว เช่น พ่อแม่ห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวกับเพื่อน หรือออกไปนอกบ้าน หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องห้าม แค่นิดเดียวเองค่ะ”

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ง่าย ทั้งต้องปรับตัวกับสภาพทางอารมณ์ที่เปลี่ยนไป การเรียนที่หนักขึ้น รวมไปถึงการต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ เมื่อลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป พ่อแม่หลายคนกลุ้มใจ คิดว่าลูกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กจะมีพัฒนาการความเป็นตัวเองอย่างเห็นได้ชัด 2 ช่วง คือช่วงอายุ 2-3 ปี และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น อายุ 11-12 ปี เด็กจะเริ่มเป็นตัวของตัวเอง มีเหตุผลของตนเอง ทำตามที่คิด ต้องการอิสระ ต่างไปจากเดิมที่จะเชื่อสิ่งที่พ่อแม่บอก

น.ส.ณิพร หรือ ปอนด์ อายุ 17 ปี
ใช้ความรัก เติมด้วยความเข้าใจ ลดความร้าวฉาน ครอบครัวสุขสันต์ก็จะอยู่ในใจเราทุกคน

น.ส.ณิพร หรือ ปอนด์ อายุ 17 ปี

เด็กในความอุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ดังนั้นพ่อแม่ที่ดูแลลูกวัยรุ่นอาจจะต้องเปลี่ยนมุมคิด ใช้ทั้งความรัก เติมด้วยการทำความเข้าใจ ปัญหาสร้างทุกข์สำหรับครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นก็คลาย “แต่วันนี้ความคิดของหนูเปลี่ยนไปนะคะ หลังจากที่หนูได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้เอื้อกระบวนการครอบครัวสุขสันต์ สัญญาณแห่งความผาสุกและสัญญาณแห่งความร้าวฉาน เป็นเนื้อหาที่หนูประทับใจ หนูได้เรียนรู้ว่าทุกครอบครัวมีความท้าทายและสิ่งที่ต้องตระหนักว่าในครอบครัวมีประสบการณ์ทั้งบวกและลบ เราควรช่วยกันลดเวลาแห่งความร้าวฉาน และเพิ่มเวลาแห่งความผาสุกภายในครอบครัว เราต้องช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ต้องดูแลและเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ทำให้หนูได้มีโอกาสกลับมาทบทวนและเข้าใจท่านมากขึ้น นอกจากนั้นหนูยังมีความเข้าใจในน้องมากขึ้นด้วยค่ะ”

เมื่อความเข้าใจเดินทางพร้อมกับความรัก ครอบครัวสุขสันต์ก็อยู่ในใจของเราทุกคน น้องปอนด์ กล่าวถึงสิ่งที่เธอจะบอกกับพ่อแม่และครอบครัวของเธอว่า “อยากบอกพ่อแม่ว่าหนูขอโทษว่าที่ผ่านมาหนูค่อนข้างติดเพื่อน และฟังเพื่อนมากกว่าครอบครัว ซึ่งทำให้พ่อกับแม่เสียความรู้สึก และขอขอบคุณที่คอยตักเตือนและแนะนำหนูมาตลอด แม้หนูจะดื้อใส่ แต่ทุกครั้งที่หนูมีปัญหา หันกลับไปมองเมื่อไหร่ก็มีท่านอยู่ เป็นกำลังใจและสนับสนุนหนูตลอดมา”

สำหรับการดำเนินงาน ครอบครัวสุขสันต์ ภายใต้ โครงการการเสริมสร้างด้านจิตวิญญาณของเด็ก โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ อยู่บนการให้คุณค่า 5 ด้าน คือ การสร้างพื้นที่สำหรับความรักและความเอื้ออาทร การค้นพบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี การให้อภัยและเหตุผลสำหรับการขอบคุณ แนวคิดครอบครัวสุขสันต์จะนำครอบครัวสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต เป็นพื้นฐานด้านจิตใจที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีครอบครัวเป็นหลักยึดเหนี่ยวคุณค่าด้านจิตใจ

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมอุปการะเด็ก

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ