close

This option is currently not available

Close close
เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”

เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”

ปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เยาวชนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวางแผนชีวิตว่าจะเลือกศึกษาต่อในสายสามัญ หรือเบนเข็มสู่สายอาชีพ แต่ก็ยังมีเด็กจากครอบครัวเปราะบางยากไร้อีกหลายต่อหลายคนที่ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่พวกเขาจะได้สวมชุดนักเรียน เปลี่ยนสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อหารายได้เลี้ยงดูตัวเองและจุนเจือครอบครัว

เพื่อให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้มีทักษะอาชีพสำหรับเป็นแนวทางในการหารายได้ และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับเยาวชนที่กำลังตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านยางเปียง ได้ร่วมกันจัด        ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำอิฐบล็อคตัวหนอน) โดยมีน้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 25 คน เข้ารับการอบรม

การอบรมเน้นให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรียนรู้การทำและเตรียมแบบ (แม่พิมพ์อิฐบล็อก) การผสมปูนและทราย การอัดปูนและทรายในแบบที่เตรียมไว้ซึ่งจะต้องมีการเทที่ฐานให้แน่น การเสริมเหล็กเพิ่มความแข็งแรง และการปาดด้านบนของอิฐบล็อกตัวหนอนให้เรียบสวย รอจนแห้ง และให้เยาวชนทดลองแกะอิฐบล็อกตัวหนอนออกจากแบบ และตกแต่งให้เรียบ พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน หรือจำหน่ายต่อไป

“อิฐบล็อกตัวหนอนคือวัสดุสำคัญใช้ประโยชน์ในการปูพื้นทางเดิน โดยเฉพาะพื้นดิน หรือทราย เพื่อให้สามารถเดินได้สะดวก และยังเป็นวัสดุตกแต่งสวนให้มีความสวยงามด้วย ราคาจำหน่ายในตลาดก้อนละ 5-8 บาท ซึ่งถ้าเด็กๆ มีฝีมือชำนาญมากขึ้น อาจจะมีการตกแต่งลวดลาย หรือใช้วัสดุอื่นๆ เช่น กรวดสี กระจกสี หรือนำใบไม้ เปลือกหอย ไม้ที่มีลายสวยๆ มากดเป็นลวดลายที่ผิวของอิฐบล็อก ก็จะทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นด้วย” อาจารย์ที่มาแนะนำความรู้กล่าวกับเด็กๆ ในช่วงหนึ่งของการเรียนรู้ทักษะอาชีพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนฯ ที่ดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินรูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน Youth Development (YOUTH+) เพื่อเตรียมให้เยาวชนมีความพร้อมในการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ทั้งการทำงาน การประกอบอาชีพ หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

 

เขียน : ปฏิญญา  ขอบใจ

ภาพ : ธิติพันธุ์ ขัตตะละ

เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”
เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”
เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”
เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”
เส้นทางอาชีพเยาวชน “การทำอิฐบล็อกตัวหนอน”

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมสนับสนุนโครงการ

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของศุภนิมิตฯ