close

This option is currently not available

Close close
พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าลีซู

พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าลีซู

ศุภนิมิตฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ พัฒนาอาชีพเยาวชนการเย็บผ้าปะติดลวดลายชาวไทยภูเขาลีซู

เสื้อผ้าสีสันสดใส ใช้เทคนิคการเย็บผ้าปะติดตกแต่งเครื่องแต่งกายให้สวยงาม ทั้งหญิงและชายจะมีเชือกคาดเอวที่ปลายเชือกเป็นพู่ไหมพรมทรงกลม นี่คืออัตลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู  อีกหนึ่งภูมิปัญญาด้านผ้าของชาวไทยภูเขาของประเทศไทย

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับวิถีชุมชน และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาอันมีค่านี้ อีกทั้งยังจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ระหว่างเรียน มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้จัดการอบรม พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน เย็บผ้าลวดลายชนเผ่าลีซู ที่ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเข้าร่วมอบรม 11 คน

ทั้งนี้ ส่วนประกอบหรือลวดลายการเย็บผ้าปะติดที่น้องๆ เยาวชนได้รับการฝึกเป็นทักษะอาชีพนี้ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าแฟชั่นที่ต้องการสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ้าปะติดลวดลายลีซูยังสามารถนำไปใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หมวก หรือแม้แต่นำไปทำเป็นของใช้ของแต่งบ้านในแบบร่วมสมัยอีกด้วย

วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เย็บผ้าลวดลายชนเผ่าฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เย็บผ้าลวดลายชนเผ่าฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
น้องๆ เยาวชนฝึกทักษะการเย็บผ้าลวดลายชนเผ่าลีซูอย่างตั้งใจ
น้องๆ เยาวชนฝึกทักษะการเย็บผ้าลวดลายชนเผ่าลีซูอย่างตั้งใจ
พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าลีซู
พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าลีซู

“หากนักเรียนที่สนใจ มีการฝึก พัฒนาฝีมือในการเย็บผ้าปะติดผ้าลวดลายลีซูจนชำนาญ ก็สามารถทำเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนได้ งานฝีมือแบบนี้ถึงจะมีคนใช้งานไม่มากนัก แต่ก็มีช่องทางในการจำหน่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยๆ ค่ะ” คุณครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง กล่าว

หนูดีใจค่ะ ที่ได้มีโอกาสฝึกเย็บผ้าลายชนเผ่าแบบนี้ มันมีวิธีการที่แตกต่างจากการเย็บผ้าด้วยมือที่หนูเคยทำ เส้นด้ายจากการเย็บปะและลายผ้าที่ได้ก็ไม่เหมือนการเย็บด้วยจักรค่ะ และยิ่งดีใจมากค่ะที่มีผู้มีประสบการณ์เข้ามาสอนให้ความรู้ ความรู้ที่ได้วันนี้หนูสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” น้องเฟิร์น ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเล่าสิ่งที่ตนและเพื่อนได้เรียนรู้  

และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านปางไม้แดง ยังได้นำการเย็บผ้าลวดลายชนเผ่าลีซูนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในทุกๆ สัปดาห์อีกด้วย  

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แนะนำเยาวชนให้รู้จักกับผ้าชนเผ่า และเทคนิคการเย็บผ้าปะติด
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แนะนำเยาวชนให้รู้จักกับผ้าชนเผ่า และเทคนิคการเย็บผ้าปะติด
คุณครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง แนะนำดูแลการฝึกเย็บผ้าปะติดลวดลายชนเผ่ากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
คุณครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง แนะนำดูแลการฝึกเย็บผ้าปะติดลวดลายชนเผ่ากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
น้องเฟิร์น โชว์ผลงานผ้าปะติดลวดลายชนเผ่าจากฝืมือตนเองอย่างภาคภูมิใจ
น้องเฟิร์น โชว์ผลงานผ้าปะติดลวดลายชนเผ่าจากฝืมือตนเองอย่างภาคภูมิใจ

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมสนับสนุนโครงการ

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของศุภนิมิตฯ