close

This option is currently not available

Close close
'แสงดาว' อาสาสมัครศุภนิมิต อ.อุ้มผาง จ.ตาก ผู้อุทิศตัวเพื่อเด็กยากไร้

‘แสงดาว’ แสงสว่างกลางชุมชนพอกะทะ อุ้มผาง จ.ตาก

อาสาสมัครศุภนิมิต ผู้อุทิศตัวเพื่อให้เด็กยากไร้มีรอยยิ้มและมีชีวิตที่พัฒนาขึ้น

เราก็ไม่มีกำลังที่เป็นเงินพอที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชนที่ลำบาก แต่หนูมีแรง เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาทำงานในชุมชน หนูเห็นโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กและผู้อื่นได้” น.ส.แสงดาว อายุ 22 ปี อาสาสมัครศุภนิมิต โครงการพัฒนาฯ ตาก พื้นที่ดำเนินงานอุ้มผาง กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเสียสละตนเองทำประโยชน์เพื่อเด็กและชาวบ้านในชุมชน โดยไม่คิดและหวังที่จะได้รับสิ่งใดตอบแทน

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาทำงานในชุมชนพอกะทะ อำเภออุ้มผาง ตั้งแต่หนูยังเป็นนักเรียน น่าเสียดายที่ตอนนั้นยังเป็นช่วงเริ่มต้นการดำเนินโครงการพัฒนาฯ หนูเลยไม่มีโอกาสได้เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็กค่ะ” แสงดาว เล่า

แม้จะไม่ได้เป็นเด็กในความอุปการะ แต่การทำงานที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก ครอบครัว และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชุมชนยากไร้ของแสงดาวไปทีละน้อยๆ

แสงดาวไม่มีโอกาสศึกษาต่อตามที่เคยฝันไว้ในวัยเด็ก หลังออกจากโรงเรียนเธอก็ออกมาช่วยเหลือพ่อแม่ทำนา ทำไร่ และงานรับจ้างอื่นๆ เท่าที่พอจะหาได้ รวมถึงเป็นแม่ครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสงดาวเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตของเธอก็คงจะดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับที่รุ่นพ่อและแม่ของเธอเป็น วนเวียนอยู่กับความยากไร้ เธออยากให้เด็กๆ ในชุมชนที่กำลังเติบโตสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ เธออยากให้พวกเขาได้มีโอกาสที่ดีกว่าที่เธอเป็นอยู่ แสงดาวเริ่มบทบาทใหม่ในการเป็น อาสาสมัครศุภนิมิตสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในชุมชน

แสงดาว อาสาสมัครศุภนิมิต
เราก็ไม่มีกำลังที่เป็นเงินพอที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชนที่ลำบาก แต่หนูมีแรง หนูเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือเด็กที่ลำบากมากที่สุดได้

แสงดาว อาสาสมัครศุภนิมิต

'แสงดาว' อาสาสมัครศุภนิมิต อุ้มผาง จ.ตาก

ในบทบาทอาสาสมัครศุภนิมิต แสงดาว ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน ตั้งแต่การคัดเลือก คัดกรอง ครอบครัวของเด็กที่เปราะบางยากไร้ เพื่อเข้าสู่โครงการอุปการะเด็ก และโครงการช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงการติดตามเยี่ยมเด็กที่บ้าน แจ้งเหตุเร่งด่วนที่เกิดกับเด็กให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อช่วยเหลือ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับครอบครัวเด็ก รวมไปถึงการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ไปถึงเด็ก ถึงครอบครัว หรือเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็นงานอาสาที่แสงดาวเต็มใจที่จะทำแม้จะมีภาระหนักในการทำเกษตรและอื่นๆ เพื่อความเป็นอยู่ด้วยก็ตาม

สำหรับ แสงดาว ภาระงานต่างๆ ในบทบาทอาสาสมัครศุภนิมิตคือความภูมิใจ “รู้สึกดีใจและภูมิใจค่ะ ที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งช่วยงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ และช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในชุมชน ที่ผ่านมาเห็นเด็กที่ลำบากมากๆ เราก็ทำได้แค่เห็นใจ แต่เราก็ไม่มีกำลังพอที่จะให้ความช่วยเหลือ แต่เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาทำงานในชุมชน หนูเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพราะเราเป็นคนในพื้นที่ รู้จักชุมชน และบริบทของชุมชน เราสามารถช่วยเหลือให้เด็กที่ลำบากมากที่สุดได้รับความช่วยเหลือได้ หนูเลยเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเข้าไปช่วยเหลือ หลายครั้งก็เหนื่อย แต่รอยยิ้มของเด็กๆ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน เป็นแรงใจให้หนูมีกำลังใจทำเพื่อพวกเขาต่อไป”

10 ปีนับตั้งแต่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาดำเนินงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน แสงดาวได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น “มีเด็กในชุมชนได้รับการอุปการะ เด็กที่ยากจนมากๆ ทุกคนได้รับอุปกรณ์การเรียนและปัจจัยการเรียนที่จำเป็น รวมถึงครอบครัวก็ได้ความช่วยเหลือ หลายครอบครัวไม่มีห้องน้ำ ก็ได้รับความช่วยเหลือสร้างห้องน้ำและช่วยเรื่องอุปกรณ์เพื่อสร้างห้องน้ำ มีการให้ความรู้เพื่อให้เด็กและชาวบ้านรู้จักดูแลเรื่องอนามัย ความสะอาด การใช้ห้องน้ำด้วย หลายครอบครัวบ้านผุพัง มีสภาพไม่พร้อมเป็นที่อยู่อาศัย ก็ได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนให้ครอบครัวของเด็ก และชาวบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ด้วยนะคะ”

แสงดาวคือแสงสว่างกลางชุมชนพอกะทะ อุ้มผาง จ.ตาก ที่ทำให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จ.ตาก พื้นที่ดำเนินงานอุ้มผาง สามารถเดินหน้าเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เปราะบางยากไร้ของเด็ก ครอบครัว ชุมชน ในชุมชนบ้านพอกะทะ ได้อย่างดีเสมอมา... นอกจากแสงดาวแล้ว ยังมีอาสาสมัครศุภนิมิตอีกกว่า 1,100 คนในพื้นที่ดำเนินงานทั่วประเทศที่ร่วมกันอาสาสนับสนุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของเด็กยากไร้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมอุปการะเด็ก

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ