close

This option is currently not available

Close close
‘น้องเวย์’ ร้านขนมเล็ก และความสุขใบโต

‘น้องเวย์’ ร้านขนมเล็ก และความสุขใบโต

‘น้องเวย์’ เด็กในความอุปการะ จ.สุราษฎร์ธานี ความสุขจากการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน

“หนูและแม่ทำขนมและรับจัดชุดอาหารว่าง เป็นรายได้เสริมของครอบครัวของเราค่ะ” น.ส.เกสรา หรือ เวย์ อายุ 15 ปี เด็กในความอุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.สุราษฎร์ธานี “บางครั้งมีคนสั่งขนมและอาหารว่างเข้ามาเยอะมากเลยค่ะ หนูทั้งดีใจและตื่นเต้นที่มีคนสนใจขนมของแม่และหนูค่ะ”

ภายใต้การอุปการะเด็กของ ‘ท่าน’ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่เพียงช่วยเหลือเด็กในความอุปการะซึ่งล้วนเป็นเด็กเปราะบางยากไร้ สนับสนุนให้พวกเขาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาสุขภาพ และการส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวของเด็กให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น ในทุกๆ ช่วงวัยของเด็ก โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเด็กในความอุปการะทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพที่เด็กแต่ละคนมี

สำหรับ น้องเวย์ ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเยาวชนแล้ว โครงการอุปการะเด็ก จะดำเนินกิจกรรมภายใต้ รูปแบบโครงการพัฒนาเยาวชน ซึ่งมีทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ปลูกฝังการมีจิตอาสา ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน หรือเพื่อสร้างชุมชนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและอาชีพให้กับเยาวชน ผ่านการดำเนินงาน การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เสริมอาชีพให้เยาวชน เป็นทั้งการเปิดประสบการณ์ด้านอาชีพให้เยาวชน และเพื่อเป็นหลักประกันด้านอาชีพในกรณีที่เยาวชนไม่ได้ศึกษาต่ออันเนื่องมาจากความยากจนของครอบครัว และผลกระทบด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

น้องเวย์ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่ได้จัดขึ้นนี้ด้วย “หนูขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆ ท่านมากค่ะ ที่มอบโอกาสที่ดีให้กับหนู การได้เข้าร่วมอบรมทักษะอาชีพ หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม หลังการอบรมหนูพยายามฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ เรียนรู้การทำขนมต่างๆ เพิ่มเติม โครงการอุปการะเด็กยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับต่อยอดประกอบอาชีพด้วยค่ะ” น้องเวย์ กล่าว

ปัจจุบัน น้องเวย์ และแม่ เปิดร้านเล็กๆ ในละแวกบ้าน ขายขนมและเครื่องดื่ม เป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียนของน้องเวย์ และเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัวของแม่

“พ่อของหนูทำงานรับจ้าง ส่วนแม่ของหนูเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง ไม่สามารถทำงานรับจ้างหนักๆ ได้ อาชีพทำขนมทำให้แม่มีงาน มีรายได้ พ่อจะได้ไม่เหนื่อยมาก ส่วนตัวหนูก็มีรายได้เสริมระหว่างเรียนด้วยค่ะ การได้รับโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ของหนู และครอบครัวมากเลยค่ะ ตอนนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นค่ะ”

ความช่วยเหลือของท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ร่วมอุปการะเด็ก

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ผ่านโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ