น้องจาย หรือเด็กชายภูษิต เด็กชายชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ อายุ 11 ปี รูปร่างผอมบาง ตัวเล็กกว่าวัย เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม 1 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ตำบลปางมะผ้า แม่น้องจายเสียชีวิตตอนน้องอายุได้เพียง 1 ขวบ พ่อน้องจาย ด้วยความยากจนต้องดิ้นรนทำงาน จึงไม่สามารถดูแลลูกเล็กได้ ตายายที่ไม่อาจจะนิ่งดูดายจึงได้รับน้องจายมาเป็นลูกของตัวเองตั้งแต่นั้น

น้องจายเป็นหนึ่งในเด็กยากไร้ที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาทำประวัติเข้ามา เพื่อรับความช่วยเหลือจากโครงการอุปการะเด็กซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากถึงกว่า 5,000 คน พวกเขาเหล่านี้แม้เป็นเด็กธรรมดาที่บางคนยังไม่อาจบอกได้ว่าอนาคตอยากเป็นอะไร หรือเลือกทางเดินชีวิตแบบไหน แต่อย่างน้อยขอให้มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเชิญชวนท่านช่วยกันสนับสนุนให้เด็กธรรมดาแบบนี้ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีโอกาสได้เรียนหนังสือ โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้ด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ 20 บาท หรือ เดือนละ 600 บาท ในการสนับสนุนโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิต เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

คอกวัวเก่าท้ายหมู่บ้าน สองตายาย ช่วยกันปลูกเพิงไว้อาศัย

ด้วยความยากจน ทั้งไม่มีที่ทำกินและที่อยู่ ตายายของน้องจายจึงต้องย้ายที่พักนอนไปตามเถียงไร่ จนกระทั่งมีเพื่อนบ้านเมตตาให้มาอาศัยคอกวัวเก่าท้ายหมู่บ้าน ปลูกเป็นเพิงเล็กๆ ที่บ้านน้องจายไม่มีทั้งไฟฟ้า น้ำประปา และห้องน้ำ ตายาย หลาน ต้องอาศัยทุ่งข้างบ้านเป็นที่ปลดทุกข์กันตามมีตามเกิด กลางคืนมีเพียงเทียนพรรษาเล่มใหญ่ที่ได้มาจากวัดช่วยให้แสงสว่าง ทุกวันหยุด น้องจายจะรับหน้าที่เดินเท้าขึ้นทางชันไปแบกน้ำ 3 แกลลอนจากแท็งก์ของหมู่บ้านเอามาเก็บไว้ใช้

เด็กนักเรียนบ้านบนเขา ตื่นแต่เช้า
เดินเท้าไปเรียนหนังสือ

เพราะบ้านอยู่ไกล ทำให้น้องจายต้องย้ายไปอยู่หอพักเด็กบ้านไกลของโรงเรียนในช่วงวันธรรมดาเพื่อเรียนหนังสือ ในวันจันทร์น้องจายจะตื่นแต่เช้า เดินเท้าเกือบ 6 กิโลเมตร ตัดทางขรุขระภายในหมู่บ้าน ลัดเลาะไปตามขอบถนนจนถึงโรงเรียน "ผมชอบไปโรงเรียนครับ" น้องจายชอบไปโรงเรียน และถึงแม้จะยังเล็กเกินกว่าจะตอบคำถามได้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องจายก็ยังบอกได้ว่าอยากเรียนหนังสือไปเรื่อยๆ เพราะชอบเรียนมาก


กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)*
Mr. Mrs. Miss
วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*
โทรศัพท์*
 
รายละเอียดการอุปการะของท่าน
ต้องการอุปการะเด็ก
ต้องการเพิ่มเด็กในความอุปการะ

การจ่ายเงินสำหรับการอุปการะเด็ก
600 บาท/คน/ทุกเดือน
1,800 บาท/คน/ทุก 3 เดือน
3,600 บาท/คน/ทุก 6 เดือน
7,200 บาท/คน/ทุกปี

เลือกวิธีการชำระเงิน

กสิกร Payment Gateway ระบบปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีการรับชำระเงินระดับโลก ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันการทุจริตและเครือข่ายข้อมูลทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน

วิธีการชำระเงินผ่าน QR Code PromptPay ท่านสามารถทำรายการได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารในมือถือของท่านที่สมัครใช้งานพร้อมเพย์ไว้แล้ว สแกนมายัง QR Code นี้หากท่านเปิดหน้าเว็บบนคอมพิวเตอร์
2. หรือบันทึก QR Code จากมือถือ (กรณีเปิดหน้าเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์มือถือของท่าน) และเลือกนำเข้ารูปภาพจากแอปพลิเคชั่นธนาคาร
3. ระบุจำเงินที่ต้องการบริจาค/ช่วยเหลือ
4. ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง โดยพร้อมเพย์นี้จะใช้ชื่อบัญชี "มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย"
5. หากทำการบริจาคเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านบันทึกหน้าจอการชำระเงิน แล้วส่งมายัง LINE@ มูลนิธิฯ ที่ Id : @worldvision-thai


เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อของท่าน ส่งมายังมูลนิธิฯ ที่ Line@ id : @worldvision-thai
หรือทางโทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5 หรือทางอีเมล์ info@worldvision.or.th

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2


เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้