มาร่วมเปลี่ยนความ “กลัว” ให้เป็นความ “กล้า” เพื่อเด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝันและเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า

มาร่วมเปลี่ยนความ “กลัว” ให้เป็นความ “กล้า”

เพื่อเด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝันและเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า

เด็กผู้หญิงได้รับการอุปการะแล้ว จำนวน 172 คน

(ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2565)

เด็กหญิงจำนวนมากกำลังอยู่ในภาวะเปราะบางยากไร้ สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะถูกล่วงละเมิดในด้านต่างๆ ความเปราะบางยากไร้เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กหญิงจำนวนมากต้องตกอยู่ใน “ความกลัว” และไม่กล้าแม้แต่จะฝันและก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

*สภาการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
**สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ ECPAT
***มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

image

ยินดีและร่วมเป็นผู้อุปการะเด็ก

โปรดเลือกจำนวนเด็กที่ท่านต้องการอุปการะ
700 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน (สำหรับท่านที่เป็นผู้อุปการะเด็กรายเดิม หากท่านต้องการชำระเงินค่าอุปการะ คลิกที่นี่)

จำนวนเงินอุปการะเด็ก 600 บาทต่อคน

หรือ ช่วยบริจาคเข้ากองทุนอุปการะเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

โครงการอุปการะเด็ก ช่วยให้เด็กหญิงมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร 

เพียง 700 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 23 บาทต่อวัน ท่านสามารถช่วยขจัดความกลัวในชีวิตของเด็กหญิงได้ โดยมูลนิธิฯ จะรวบรวมเงินบริจาคของท่าน เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่เปราะบางยากไร้ และเมื่อท่านอุปการะเด็ก 1 คน เด็กอีก 4 คนในชุมชนจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

"ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ความเปราะบางในการใช้ชีวิตหรือมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างที่จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีความยากลำบาก หลายคนไม่กล้าที่จะฝันถึงอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเอง"

คุณเก๋ ชลลดา สิริสันต์
ในฐานะที่เก๋ก็เป็นผู้หญิง เก๋อยากเห็นเด็กหญิงกล้าที่จะก้าวออกจากความกลัวและได้ทำตามความฝัน ได้รับโอกาสและการสนับสนุน เพื่อพวกเขาเหล่านั้นมีอนาคตที่ดี

คุณเก๋ ชลลดา สิริสันต์

มีอีกหลายโอกาสที่รอความช่วยเหลือ

เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าให้เด็กหญิงเหล่านี้ ที่จะก้าวตามฝันสู่อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า

พบกับเรื่องเล่าจากเหล่าสาวน้อยผู้กล้าฝันไกล

ลงทะเบียนรับฟรี E-book "เรื่องเล่าจากสาวน้อยผู้กล้าฝันไกล"

ลงทะเบียนรับฟรี E-book "เรื่องเล่าจากสาวน้อยผู้กล้าฝันไกล"

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและชุมชน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็ก

 1. เมื่อท่านตัดสินใจอุปการะเด็ก ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

  • ประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะ
  • รายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก
  • รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามวาระ
  นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กทางจดหมายได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น

 2. เงินบริจาคที่ได้รับจากผู้อุปการะจะนำไปใช้อย่างไร?

  เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะเด็ก ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน เด็กและครอบครัวจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรง แต่เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนของเด็ก อาทิเช่น สนับสนุนชุดนักเรียน หนังสือสมุดเรียนแก่เด็ก ตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน สอนให้เด็กมีจริยธรรมที่ดี ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริม แก่เด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ความรู้ด้านงานพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  การดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กครอบครัวและชุมชนนั้นๆ

 3. ท่านจะไปเยี่ยมเด็กได้ไหม?

  การเยี่ยมเยียนของผู้อุปการะจะทำให้ท่านมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับเด็ก ได้รู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและครอบครัวมของเขา

  ผู้อุปการะที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้แจ้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการเตรียมงาน หรือไม่เช่นนั้นผู้อุปการะสามารถเยี่ยมเด็กได้ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้การเยี่ยมเยียนเด็กแต่ละครั้ง ผู้อุปการะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 4. เงินพิเศษและของขวัญต่างๆ จากผู้อุปการะ เด็กจะได้รับโดยตรงหรือไม่?

  ได้ เด็กในความอุปการะจะได้รับเงินพิเศษและของขวัญต่างๆ ที่ผู้อุปการะส่งให้โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ เด็กจะได้รับเงินพิเศษเต็มจำนวน เมื่อได้รับแล้วเด็กจะเขียนจดหมายขอบคุณให้กับผู้อุปการะ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายให้กับผู้อุปการะทราบ

 5. จะส่งเงินอุปการะเด็กได้อย่างไร?

  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยท่านสามารถส่งเงินอุปการะเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือ รายปี ก็ได้

  ภายหลังการส่งเงินทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านได้ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชำระ (ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศของกระทรวงการคลัง)

 6. ความรับผิดชอบในการใช้เงินบริจาคของท่าน?

  มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอจากคณะผู้ตรวจสอบทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

  เงินบริจาคส่วนหนึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลเด็กในความอุปการะได้อย่างใกล้ชิด ใช้ประสานงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ได้อย่างเต็มที่ และใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจ้งข่าวสาร อีกทั้งการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้ผู้อุปการะได้ทราบเป็นระยะๆ งบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับบริจาคตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้

ร่วมอุปการะเด็ก