close

This option is currently not available

Close close
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง

"ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวน้องเดือนในครั้งนี้" แม่ของน้องเดือนกล่าว

น.ส.วรรณธิศา หรือ เดือน อาศัยอยู่กับพ่อที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง แม่มีอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีที่ดินทำกิน  บางครั้งแม่จึงต้องไปรับจ้างรายวันซึ่งรายได้ไม่แน่นอน  

บ้านหลังเดิมของน้องเดือนทรุดโทรม ไม้ไผ่ที่นำมาทำเป็นฝาบ้านผุพัง ไม่แข็งแรง ห้องส้วมชำรุดและไม่ถูกสุขอนามัย ต้องอาศัยเข้าห้องน้ำของเพื่อนบ้าน ส่วนประตูบ้านก็แตกหักไม่ปลอดภัยแทบจะบังสายตาคนภายนอกที่ผ่านไปมาไม่ได้ ซึ่งเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเด็กสาววัยแรกรุ่นอย่างน้องเดือน แต่เงินจะนำมาซ่อมแซมก็ยังไม่มี  

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงมอบงบประมาณสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือในด้านแรงงานจากเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชน ตอนนี้น้องเดือนจึงมีห้องนอนเป็นของตนเองที่มีความปลอดภัย ห้องน้ำได้รับการปรับปรุงให้ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ภายในบ้านยังมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นระเบียบ ทำให้น้องเดือนมีกำลังใจที่จะเรียนและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ปลอดภัยห่างไกลความเสี่ยง