close

This option is currently not available

Close close
โอกาสทางการศึกษานำพาชีวิตให้ดีขึ้น 

โอกาสทางการศึกษานำพาชีวิตให้ดีขึ้น 

“หนูได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในมหาลัยเพราะผู้อุปการะจริงๆ เลยนะคะ เพราะค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะต้องจ่ายทุกอย่าง หนูจึงดีใจมากค่ะ”

นางสาวชัญญานุช หรือทิพ อายุ 23 ปี ครอบครัวมีอาชีพทำไร่ข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวพ่อจะออกไปรับจ้างก่อสร้างนอกพื้นที่ มีรายได้ประมาณวันละ 300 บาท แต่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ขณะนั้น เธอกลัวว่าอาจจะไม่ได้เรียนต่อหลังจบม. 6 ทำให้หางานทำลำบากเพราะขาดความรู้ และต้องตกอยู่ในวังวนความยากจนต่อไป 

มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนทั้งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อุปกรณ์การศึกษา และอาชีพเสริมของครอบครัว จนปัจจุบันน้องทิพได้เรียนจบระดับปริญญาตรี สำนักวิชาบริหารรัฐ สาขาการเมืองการปกครองได้สมความตั้งใจ ในอนาคตเธอวางแผนว่าจะหางานทำ รวมถึงกลับมาอยู่ใกล้บ้านเพื่อดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

โอกาสทางการศึกษานำพาชีวิตให้ดีขึ้น 
โอกาสทางการศึกษานำพาชีวิตให้ดีขึ้น