close

This option is currently not available

Close close
​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ

​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ

"ผมดีใจมากครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวผมกับหลาน ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องไปอาบน้ำไกลๆ ต่อไป สงสารหลานที่ต้องเดินไปอาบน้ำไกล" คุณตากล่าว

น้องต้นอ้อ หรือ เด็กหญิงพิราอร อายุ 6 ปี เด็กในความอุปการะ จ.ลำปาง อาศัยอยู่กับตาและยาย ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทำเกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน บ้านอยู่ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีห้องน้ำ ไฟฟ้า และน้ำสะอาด ทำให้เด็กหญิงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก โดยเฉพาะตอนกลางคืนที่สวนรอบบ้านจะน่ากลัวและมืดมาก มองไม่ค่อยเห็นทาง ส่วนการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย 

ทางโครงการจึงร่วมกับโรงเรียน ชมรมผู้พิการ ได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ติดตั้งหลอดไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดทำระบบกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร ให้กับครอบครัวน้องต้นอ้อ เพื่อบรรเทาความลำบากจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ
​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ
​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ
​น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขอนามัยของต้นอ้อ