เด็กน้อยถือภาพผู้อุปการะในมือ

Chosen ‘เลือกด้วยรัก’

ให้เด็กเปราะบางยากไร้ได้มีโอกาสเลือกเป็นครั้งแรกในชีวิต

เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ สามารถเลือกผู้ดูแลอนาคตของเขา เป็นจุดเริ่มต้นของทางเลือกอีกมากมายและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเด็ก ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ความยากจนได้ขโมยทางเลือกในชีวิตไปจากเด็กๆ  พวกเขาไม่ได้มีสิทธิที่จะเลือกรับการศึกษา มีสุขภาพและโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาด การปกป้องคุ้มครอง และการสร้างรายได้สำหรับครอบครัวและชุมชน เมื่อท่านรับอุปการะเด็กเหล่านี้  ท่านคือผู้มอบทางเลือกเหล่านั้นให้กับเด็กๆ อีกครั้ง

มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงคุณค่า และเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคนที่จะสามารถได้เลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง จึงจัดกิจกรรม Chosen ‘เลือกด้วยรัก’ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรก ที่เด็กจะได้เลือกผู้อุปการะของเขา พร้อมทั้งเป็นการต้อนรับผู้อุปการะในรูปแบบใหม่สำหรับการรับอุปการะเด็ก

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม chosen  ได้ทางออนไลน์ และส่งรูปถ่าย จากนั้นชื่อและรูปภาพของท่านจะถูกส่งไปยังพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อจัดกิจกรรม Chosen ให้เด็กได้เลือกท่านเป็นผู้อุปการะ ภายหลังจัดกิจกรรม Chosen เสร็จสิ้น  ผู้อุปการะจะได้รับรูปถ่ายของเด็กที่ถือรูปถ่ายของท่าน และจดหมายแนะนำตัวจากเด็กที่อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท่าน จากนั้นผู้อุปการะและเด็กสามารถเริ่มต้นมิตรภาพที่ดี ทำความรู้จักกันผ่านอีเมลหรือจดหมาย และในฐานะผู้อุปการะเด็กคนนั้น ท่านยังช่วยทั้งชุมชนของเด็กและเด็กที่เปราะบางอื่นๆในชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม Chosen ‘เลือกด้วยรัก’

กรุณาติดต่อ คุณรัตชนก สวนศรี ที่ ratchanok_suansri@wvi.org

ผู้อุปการะเด็กในกิจกรรม Chosen

เด็กเลือกผู้อุปการะผ่านกิจกรรม chosen

ผู้ที่สมัครกิจกรรม Chosen ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 - 17 เม.ย. 66 มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม Chosen ในพื้นที่เพื่อให้เด็กๆ ได้เลือกท่านในช่วงวันที่ 20 เม.ย. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีกหลากหลายวิธีที่ท่านและคริสตจักรของท่านสามารถมีส่วนร่วมกับศุภนิมิตฯ