เด็กน้อยถือภาพผู้อุปการะในมือ

Chosen ‘เลือกด้วยรัก’

ให้เด็กเปราะบางยากไร้ได้มีโอกาสเลือกเป็นครั้งแรกในชีวิต

เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ สามารถเลือกผู้ดูแลอนาคตของเขา เป็นจุดเริ่มต้นของทางเลือกอีกมากมายและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเด็ก ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ความยากจนได้ขโมยทางเลือกในชีวิตไปจากเด็กๆ  พวกเขาไม่ได้มีสิทธิที่จะเลือกรับการศึกษา มีสุขภาพและโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาด การปกป้องคุ้มครอง และการสร้างรายได้สำหรับครอบครัวและชุมชน เมื่อท่านรับอุปการะเด็กเหล่านี้  ท่านคือผู้มอบทางเลือกเหล่านั้นให้กับเด็กๆ อีกครั้ง

มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงคุณค่า และเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคนที่จะสามารถได้เลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง

จึงจัดกิจกรรม Chosen ‘เลือกด้วยรัก’ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรก ที่เด็กจะได้เลือกผู้อุปการะของเขา พร้อมทั้งเป็นการต้อนรับผู้อุปการะในรูปแบบใหม่สำหรับการรับอุปการะเด็ก

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม chosen  ได้ทางออนไลน์ และส่งรูปถ่าย จากนั้นชื่อและรูปภาพของท่านจะถูกส่งไปยังพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อจัดกิจกรรม Chosen ให้เด็กได้เลือกท่านเป็นผู้อุปการะ ภายหลังจัดกิจกรรม Chosen เสร็จสิ้น  ผู้อุปการะจะได้รับรูปถ่ายของเด็กที่ถือรูปถ่ายของท่าน และจดหมายแนะนำตัวจากเด็กที่อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท่าน จากนั้นผู้อุปการะและเด็กสามารถเริ่มต้นมิตรภาพที่ดี ทำความรู้จักกันผ่านอีเมลหรือจดหมาย และในฐานะผู้อุปการะเด็กคนนั้น ท่านยังช่วยทั้งชุมชนของเด็กและเด็กที่เปราะบางอื่นๆในชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม Chosen ‘เลือกด้วยรัก’

กรุณาติดต่อ คุณรัตชนก สวนศรี ที่ ratchanok_suansri@wvi.org

ผู้อุปการะเด็กในกิจกรรม Chosen

เด็กเลือกผู้อุปการะผ่านกิจกรรม chosen

กิจกรรม Chosen ขอเปิดรับสมัครผู้อุปการะที่สนใจตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. - 12 ต.ค.66 นี้ รอบการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกท่านเป็นผู้อุปการะคือวันที่ 21 ตุลาคม 66

คำถามที่พบบ่อย - กิจกรรม Chosen

 • Chosen หรือชื่อภาษาไทยคือ เลือกด้วย “รัก”  เด็กในครอบครัวยากไร้ยังขาดโอกาสในหลายๆ ด้านรวมถึงโอกาสในการที่จะเลือก มูลนิธิฯ เห็นถึงคุณค่า และเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคนที่จะสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง จึงส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรก ที่เด็กจะเลือกผู้ดูแลอนาคตของเขาพร้อมทั้งเป็นการต้อนรับผู้อุปการะในรูปแบบใหม่

  กิจกรรม Chosen คือรูปแบบใหม่สำหรับการอุปการะเด็ก โดยเด็กจะได้เป็นผู้เลือกผู้อุปการะของตัวเอง ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม chosen  ได้ทางออนไลน์ และส่งรูปถ่าย (หรือจะเป็นการลงทะเบียนในงานและร่วมถ่ายรูปได้เช่นกัน) จากนั้นชื่อและรูปภาพของท่านจะถูกส่งไปยังพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อจัดกิจกรรม Chosen ให้เด็กได้เลือกท่านเป็นผู้อุปการะ ภายหลังจัดกิจกรรม Chosen เสร็จสิ้น ผู้อุปการะจะได้รับรูปถ่ายของเด็กที่ถือรูปถ่ายของท่าน และจดหมายแนะนำตัวจากเด็กที่อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท่าน จากนั้นผู้อุปการะและเด็กสามารถเริ่มต้นมิตรภาพที่ดี ทำความรู้จักกันผ่านอีเมลหรือจดหมาย และในฐานะผู้อุปการะเด็กคนนั้น ท่านยังช่วยทั้งชุมชนของเด็กและเด็กที่เปราะบางอื่นๆในชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้อีกด้วย

 • โครงการอุปการะแบบเดิมเด็กไม่ได้รับโอกาสในการเลือกผู้ดูแลเอง แต่จะเป็นการจัดเด็กให้กับผู้อุปการะตามความเหมาะสม

 • เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชนยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย มีอาหารเพียงพอถูกสุขลักษณะ  เข้าถึงสาธารณะ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้ครอบครัวมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 • เด็กๆ มาจากพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าเด็กมีอายุระหว่าง 7-9 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพื่อเข้าใจและบอกเหตุผลที่ได้เลือกผู้อุปการะจากรูปภาพ

 •   มี  3 ขั้นตอน :

  1. สามารถสมัครร่วมกิจกรรม Chosen ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือกดเข้าไปที่ลิ้งค์  ly/3iqpfNK
  2. ในขั้นตอนการสมัครในเว็บไซต์ท่านส่งไฟล์ภาพหรือถ่ายภาพจากมือถือที่ความละเอียด 1 MB ขึ้นไป ในรูปแบบแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อนำภาพของท่านไปอัดขยายเป็นรูปขนาด 5x7นิ้ว นำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่
  3. รอรับชุดต้อนรับการเป็นผู้อุปการะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน พร้อมเอกสารแนะนำตัวและเรื่องราวของเด็กที่เลือกท่าน
 •  การจัดกิจกรรม chosen เจ้าหน้าที่จะอธิบายและสร้างความเข้าใจแก่เด็กก่อน รวมทั้งจะจัดให้เด็กมีเพียงพอต่อจำนวนผู้อุปการะ ซึ่ง ผู้อุปการระทุกคนจะได้รับการเลือก จำนวนเด็กและผู้อุปการะจะเท่ากันในทุกรอบการจัดกิจกรรม

 • การอุปการะเด็กเป็นการช่วยเหลือเด็กแบบต่อเนื่อง ซึ่งท่านจะได้รับรายงานพัฒนาการประจำปี และข่าวสารต่างๆ ตามวาระ ท่านสามารถติดต่อเด็กได้ด้วยการเขียนจดหมาย หรือส่งทางอีเมล  หรือต้องการทราบความเป็นไปของเด็กสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ ที่ Line ID @worldvision-thai หรือ โทร 02-022-9200-2

 • การจัดกิจกรรม Chosen ในพื้นที่ จะดำเนินตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  กิจกรรม Chosen สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 40 คน ในแต่ละรอบ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้มาตราการความปลอดภัย รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้อุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  เพื่อให้เด็กและครอบครัวของพวกเขาปลอดภัยที่สุดในช่วงการระบาดของโควิด 19

คำถามเพิ่มเติม

 • ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กในความอุปการะของท่าน และเป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของพวกเขา ท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าและความสำเร็จในชุมชนของเด็ก ข้อมูลอัปเดตประจำปี และรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะของท่าน และท่านจะสามารถตอบกลับด้วยจดหมายหรืออีเมล นอกจากนี้ผู้อุปการะที่ต้องการไปเยี่ยมเด็กในความอุปการะ สามารถไปเยี่ยมได้ โดยติดต่อประสานงานกับมูลนิธิฯ และดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันการระบาดโควิด 19

 • สามารถอุปการะเด็กได้อย่างต่อเนื่อง ในบางกรณี เด็กอาจออกจากโครงการอุปการะของมูลนิธิฯ โดยไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของเด็กอาจย้ายออกจากพื้นที่ที่ศุภนิมิตทำงานอยู่ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่ท่านอุปการะ ทางมูลนิธิฯจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดและนำเสนอการอุปการะเด็กอีกคน เด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงการอุปการะจนกว่าชุมชนของพวกเขาจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อโครงการใกล้จะสิ้นสุดลง มูลนิธิฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความสำเร็จในชุมชน และมูลนิธิฯจะเสนอเด็กอีกคนหนึ่งให้กับท่านเพื่อเป็นการอุปการะ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาสามารถเริ่มต้นอีกครั้งในชุมชนอื่น

 • หากท่านต้องการให้เด็ก 3 คนเลือกท่าน  มูลนิธิฯจะพิมพ์และแสดงสำเนารูปภาพของท่าน จำวน 3 ภาพเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Chosen มอบโอกาสให้เด็กอีกคนได้เลือกรูปภาพของท่าน  จะทำให้ท่านมีเด็กในความอุปการะ จำนวน 3 คน

 • เด็กแต่ละคนเลือกผู้อุปการะได้เพียงคนเดียว สำหรับการอุปการะเด็กของศุภนิมิตทั้งหมด เด็กจะถูกจับคู่กับผู้อุปการะเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวที่ไม่เหมือนใคร

 • หากท่านต้องการรวมครอบครัวของท่านไว้ในรูปถ่าย เด็กที่เลือกท่านจะเลือกทั้งครอบครัวของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากแต่ละคนในรูปภาพก่อนที่จะส่งมายังมูลนิธิฯ และโปรดทราบว่า มูลนิธิฯจะพิมพ์ชื่อของท่านที่บริจาคออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไว้ในรูปถ่ายเพียงคนเดียวเท่านั้น เมื่อท่านและเด็กในความอุปการะได้ติดต่อกันทางจดหมายหรืออีเมล  ท่านสามารถแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่านในจดหมายที่แลกเปลี่ยนกัน

 • ทางมูลนิธิฯจะต้องมีรูปภาพของท่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรม Chosen ประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็กจะได้ใช้สิทธิ์ของเขาเพื่อเลือกผู้อุปการะจากการแสดงภาพถ่ายของท่าน  

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีกหลากหลายวิธีที่ท่านและคริสตจักรของท่านสามารถมีส่วนร่วมกับศุภนิมิตฯ