วันเกิดแสนสุขสันต์...ที่เป็นเพียงวันธรรมดาของเด็กยากไร้

เงินบริจาคของท่านจะเปลี่ยนเป็นของขวัญวันเกิด

เพื่อมอบแทนความห่วงใยให้เด็กในความอุปการะ

สำหรับหลายๆ คน วันเกิดคือวันพิเศษที่ได้ใช้เวลาฉลองร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่เด็กยากไร้ส่วนใหญ่ ไม่เคยได้สัมผัสความพิเศษนี้ บางคนต้องต่อสู้กับความยากลำบาก ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานเพื่อแลกสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ และไม่มีโอกาสได้รับของขวัญหรือคำอวยพรใดๆ วันเกิดจึงเป็นเพียงแค่วันธรรมดาเหมือนวันอื่นๆ

ความห่วงใยและการแบ่งปันจากท่าน คือของขวัญและคำอวยพรแสนพิเศษสำหรับเด็กในความอุปการะ

          “ท่าน” คือคนสำคัญที่จะช่วยให้วันเกิดของเด็กในความอุปการะของท่าน เป็นวันแสนพิเศษและวันแห่งความสุขใจ ด้วยเงินบริจาคที่ท่านบมอบให้ สามารถนำไปจัดหาของขวัญที่เหมาะสมกับวัยและความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็กๆ โดยมูลนิธิฯ ขออนุญาตเป็นตัวแทนของท่านในการมอบของขวัญที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดให้เด็กในความอุปการะของท่าน ดังรายการต่อไปนี้

image

ยินดีบริจาคเงินเพื่อจัดหาของขวัญวันเกิดให้เด็กในความอุปการะ

หากท่านมีเด็กในความอุปการะที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน มูลนิธิฯ จะจัดสรรเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้เด็กในความอุปการะของท่านทุกคนเท่ากัน

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท

โครงการอื่นๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ