close

This option is currently not available

Close close
มีข้าวเช้ากินอิ่มที่บ้าน

มีข้าวเช้ากินอิ่มที่บ้าน

มีข้าวเช้ากินอิ่มที่บ้าน

แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเปล้า ในพื้นที่การดำเนินโครงการพัฒนาฯ ลานสัก จ.อุทัยธานี ต้องปิดการเรียนการสอนเพราะโควิด-19 แต่โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเราตระหนักดีว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ให้น้องๆ อิ่มท้อง แต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัย เด็กๆ และครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวนกว่า 54 ครอบครัว ได้เดินทางมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อรับวัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้ากลับไปที่บ้าน ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืชและนมกล่อง โดยนัดหมายกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้อิ่มท้องพร้อมเรียนรู้และเจริญเติบโต