close

This option is currently not available

Close close
มื้อเช้าที่โรงเรียนทำให้ผมเติบโตแข็งแรง

มื้อเช้าที่โรงเรียนทำให้ผมเติบโตแข็งแรง

มื้อเช้าที่โรงเรียนทำให้ผมเติบโตแข็งแรง

เด็กชายสุรชาติหรือน้องกัน อายุ 6 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล ครอบครัวของน้องกันทำนา ปลูกพริกทำไร่ และทอผ้า แต่ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวของน้องกันขาดรายได้และลำบากมากขึ้น อาหารที่บ้านมีเพียงผัก น้ำพริก หรือวัตถุดิบที่หาได้ตามป่าเท่านั้น

อาหารของครอบครัวที่มีจำกัดทำให้น้องกันที่ควรจะเติบโตแข็งแรงสมวัยกลับมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” และได้รับประทานอาหารมื้อเช้าทุกวันที่โรงเรียน น้องกันก็มีพัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัม และสูงขึ้น 4 เซนติเมตร

“โครงการนี้ช่วยเราได้เยอะเลยค่ะ ทำให้ลูกของเราทานข้าวได้เยอะขึ้น มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน การเรียนก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะได้ทานอาหารตอนเช้าที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” คุณแม่ของน้องกัน กล่าว