close

This option is currently not available

Close close
ดีใจที่ได้กินข้าวเช้าทุกวันค่ะ

ดีใจที่ได้กินข้าวเช้าทุกวันค่ะ

ดีใจที่ได้กินข้าวเช้าทุกวันค่ะ

เด็กหญิงอังคณา หรือ น้องจิ อายุ 6 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่ชายและพี่สาว รวม 5 คน ในชุมชนเล็กๆ ไม่ไกลจากโรงเรียน ในแต่ละวันที่พ่อและแม่ต้องออกไปทำงานรับจ้างตั้งแต่เช้า ก่อนไปโรงเรียน พี่สาวจะทำอาหารเช้าให้ บางวันถ้าทำอาหารไม่ทัน เด็กๆ จะไม่ได้กินอาหารเช้ากันก่อนไปโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด พี่สาวของน้องจิจะต้องเรียนหนังสือออนไลน์ แต่จะมีเวลาในการทำอาหารให้กับครอบครัวมากขึ้น น้องจิจะได้กินอาหารเช้าในทุกๆ วัน และช่วยพี่สาวในการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ เช่น ล้างผัก เตรียมจาน ใส่อาหาร ซึ่งน้องจิชอบเมนูไข่ดาวและไข่ต้มมากที่สุด

โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มได้ช่วยให้น้องจิมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นเมื่อทำอาหารด้วยกัน หลังดำเนินกิจกรรมระยะเวลา 3 เดือน น้องจิมีน้ำหนักตัว 22 กิโลกรัมและมีส่วนสูง 118 เซนติเมตร ซึ่งเพิ่มขี้น 1 เซนติเมตร