หนูชอบกินอาหารเช้าที่โรงเรียนค่ะ

หนูชอบกินอาหารเช้าที่โรงเรียนค่ะ

แม่ต้องออกไปทำงานแต่เช้าจึงไม่มีเวลาที่จะดูแลจัดการเรื่องอาหารเช้าให้น้องม่อน

เด็กหญิงจิรัฐติกาลหรือน้องม่อน อายุ 6 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล ครอบครัวของน้องม่อนทำอาชีพเกษตรกรรม เพราะแม่ต้องออกไปทำงานแต่เช้าจึงไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลจัดการเรื่องอาหารเช้าให้น้องม่อน ประกอบกับน้องม่อนเองก็ไม่ชอบกินข้าวเช้า บางครั้งกินแค่คำหรือสองคำก็อิ่ม ส่งผลให้น้องม่อนมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์

หลังจากที่น้องม่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม และอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ คุณแม่ของน้องม่อนเล่าว่า “น้องจะตื่นแต่เช้าแต่งตัวไปเรียน เพราะอยากมากินข้าวเช้ากับเพื่อนๆ วันที่โรงเรียนหยุดก็กินข้าวเช้าได้มากกว่าเดิม ปัจจุบันน้องมีพัฒนาการทางร่างกายดีขึ้น คุยสื่อสารรู้เรื่องกว่าดิม มีระเบียบวินัย เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น” คุณแม่ของน้องม่อนยังกล่าวขอบคุณโครงการมื้อเช้าฯ ที่ทำให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอีกด้วย

หลังจากเข้าร่วมโครงการมื้อเช้าฯ เป็นเวลา 7 เดือน น้องม่อนมีส่วนสูง 107 เซนติเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร “หนูชอบมาโรงเรียนค่ะ เพราะหนูได้กินอาหารเช้ากับเพื่อนๆ ได้กินนม และผลไม้ หนูชอบกินข้าวผัดใส่หมูสับค่ะ” น้องม่อนพูดด้วยเสียงใสและแววตาร่าเริง