มื้อเช้าสร้างสุข

มื้อเช้าสร้างสุข

เด็กๆมีความสุขที่ได้กินมื้อเช้าร่วมกัน บางคนกินเยอะกว่าอยู่ที่บ้านอีก

ทุกเช้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จ.ลำปาง เด็กเล็ก 72 คนจะได้อิ่มท้องด้วยอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่และนม

คุณครูนัฏฐณิชาเล่าว่า “เมื่อก่อนอาหารเช้าของเด็กส่วนใหญ่จะเป็นไส้กรอกหรือขนมกรุบกรอบที่พ่อแม่แวะซื้อให้กินรองท้อง ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์และอิ่มไม่นาน ทำให้เด็กๆ มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ มีพัฒนาการและการเรียนรู้ช้า บางคนไม่ค่อยมาเรียน”

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เข้าร่วมโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ทำให้สามารถจัดเตรียมอาหารเช้าครบคุณค่าที่ปรุงสุกใหม่ให้เด็กๆ ได้ทุกวัน นอกจากเด็กส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงเหมาะสมตามช่วงวัย มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง และอยากมาเรียนแล้ว โครงการมื้อเช้าฯ ยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วย

“เด็กๆ มีความสุขที่ได้กินมื้อเช้าร่วมกัน มีครูช่วยแนะนำ บางคนก็กินเยอะกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะ” คุณครูนัฏฐณิชากล่าวเสริม