โปรดช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเล่นสนุกอย่างมีความสุขอีกครั้ง

ช่วยเด็กๆ ได้เรียนรู้ เล่นสนุก มีความสุขอีกครั้ง

สนับสนุนชุดอุปกรณ์กีฬา “เล่นกีฬาสนุก... ทั้งน้องและผองเพื่อน”

สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 เริ่มดีขึ้น เด็กๆ ได้กลับไปโรงเรียนตามปกติ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อเจอเพื่อนๆ ได้เล่นและทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งสนุก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างพัฒนาการที่สมวัย สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอยู่ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขาดแคลนปัจจัยและอุปกรณ์จำเป็นที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬาที่เก่า เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานเพราะวิกฤติโรคระบาด กลับยิ่งชำรุด ทรุดโทรม ใช้งานไม่ได้

ชุดอุปกรณ์ “เล่นกีฬาสนุก... ทั้งน้องและผองเพื่อน” จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  ฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์ สอนให้รู้จักการแพ้ ชนะ และการให้อภัย รวมถึงพัฒนาทักษะการเข้าสังคมจากการเล่นเป็นทีม

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆ ด้วยการบริจาคสนับสนุนชุด “เล่นกีฬาสนุก...ทั้งน้องและผองเพื่อน” เพื่อให้เด็กนักเรียนกว่า 43,000 คน ใน 337 โรงเรียนทั่วประเทศได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

image

ยินดีบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ชุด "เล่นกีฬาสนุก...ทั้งน้องและผองเพื่อน" ให้เด็กๆได้เรียนรู้ และเล่นอย่างมีความสุขอีกครั้ง

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1500 บาท

ขอขอบคุณ

โครงการอื่นๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ