โครงการ “เสริมศักยภาพและทักษะในการทำงานของเยาวชนที่เปราะบางยากไร้ในประเทศไทย ”

เสริมศักยภาพและทักษะในการทำงานของเยาวชน

เยาวชนในปัจจุบันต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางเส้นทางความสำเร็จ

บ่อยครั้งที่สาเหตุต้นตอของอุปสรรคเหล่านั้นก็คือการขาดแคลนต้นทุนชีวิตและทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงาน เยาวชนหลายคนมาจากครอบครัวเปราะบางยากไร้ จึงไม่สามารถเรียนหนังสือจนจบได้ ทำให้หางานลำบากและต้องติดอยู่ในวังวนความยากจนต่อไป

image

ยินดีร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "เสริมศักยภาพและทักษะในการทำงานของเยาวชนที่เปราะบางยากไร้"

การบริจาคของท่านจะช่วยปูทางให้เยาวชนได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันของพวกเขาไปอีกขั้น เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า

กรุณาใส่จำนวนเงินตามที่กำหนด

โครงการ "Work Ready Youth” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ช่วยฝึกฝนให้เยาวชนมีทั้งทักษะหลักและทักษะเสริมในการทำงาน เพื่อเสริมศักยภาพของพวกเขาให้พร้อมสำหรับการทำงานและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เราจึงต้องการความช่วยเหลือจากท่านเพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ได้รับการศึกษา และมีงานทำ

ร่วมสนับสนุน