เด็กอธิษฐาน

ร่วมอธิษฐาน

เมื่อเราอธิษฐานร่วมกัน พลังอธิษฐานของเราจะเพิ่มทวีคูณ

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

เราเป็นหนึ่งในครอบครัวชาวศุภนิมิตสากลซึ่งเชื่อในพลังแห่งการอธิษฐาน

เราสามารถดำเนินพันธกิจเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางยากไร้ที่สุดร่วมกันได้

เราสามารถนำความยุติธรรม สันติภาพ การคืนดี และการเยียวยามาสู่โลกใบนี้ร่วมกันได้

ลงทะเบียนเพื่อเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของเรา ร่วมเรียนรู้ว่าท่านจะมีส่วนร่วมและอธิษฐานกับเราได้อย่างไร

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับพันธกิจของเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

ตั้งแต่การปกป้องคุ้มครองเด็กไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน เราร่วมกันรับใช้ผู้ยากไร้และถูกกดขี่เพื่อแสดงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่พระเจ้ามีให้สำหรับทุกคน

เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านจะช่วยได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมอธิษฐาน การร่วมระดมทุน การร่วมรณรงค์ และและการร่วมกิจกรรมต่างๆ

อธิษฐานให้การทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

เราร่วมอธิษฐานและร่วมช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้ทั่วประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด เราร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้พวกเขาได้

ศุภนิมิตฯ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 200 ล้านคนทั่วโลกด้วยการจัดการกับรากของความยากจน

ร่วมกันอธิษฐานเพื่อส่งพลังให้พวกเขา

Robert Pierce
ขอให้หัวใจของข้าพเจ้าแตกสลายด้วยสิ่งที่ทำให้หัวใจของพระเจ้าแตกสลาย

Robert Pierce

ผู้ก่อตั้งและประธานศุภนิมิต 2493-2510

เกี่ยวกับศุภนิมิตฯ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา