แปลงผักปลอดสารของผม เป็นแหล่งอาหารได้ทานปลอดภัย

แปลงผักปลอดสารของผม เป็นแหล่งอาหารได้ทานปลอดภัย

แปลงผักปลอดสารของผม เป็นแหล่งอาหารได้ทานปลอดภัย

“นี่...แปลงผักสวนครัวของผม มีผักเด็มเลย ปลอดสารเคมีด้วย ผมชอบกินผักครับ เพราะผมอยากมีร่างกายแข็งแรง” เด็กชายจินภัทร (อายุ 4 ปี) และครอบครัว อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลและขาดแคลนแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนใหญ่จะกินน้ำพริกหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผักคละชนิด วัสดุและอุปกรณ์จำเป็นในการทำแปลงผักสวนครัว