ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้

ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้

ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

"พ่อและแม่หนูได้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สานตะกร้าหวายเทียม แม่สอนหนูสานและต่อลาย มีคนโทรมาสั่งตะกร้า หนูดีใจมากเลยค่ะ หนูคิดไกลว่า ถ้ามีคนซื้อมากๆ หนูจะได้เรียนต่อปริญญาตรี หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากนะคะ ที่มอบโอกาสดีๆ ให้หนูและครอบครัว” มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้พร้อมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ