เรียนเล่นอย่างสนุก เสริมสุขและพัฒนาการ

เรียนเล่นอย่างสนุก เสริมสุขและพัฒนาการ

เรียนเล่นอย่างสนุก เสริมสุขและพัฒนาการ

“ดีใจมากที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ นำสื่อมาให้ เด็กทุกคนสนุกมาๆ มีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและร่างกายที่ดีขึ้น” ครูนุศราเล่าว่า เมื่อก่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสื่อไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นชนเผ่าการถ่ายทอดจากภาษาไทยเป็นภาษาท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องยุ่งยาก หลังจากได้รับการสนับสนุนสื่อต่างๆ ทั้งรูปภาพ สื่อจำลอง นิทาน ฯลฯ เด็กๆ มีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น