ท่านสามารถสนับสนุนเราได้ในหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะโดยผ่านองค์กร บริษัท คริสตจักร บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ อีกมากมาย