close

This option is currently not available

Close close
เด็ก 4 คนนั่งเรียงหน้ากระดานอยู่ในสวนผัก

องค์กรและมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล

สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

เราต่อสู้กับรากของความยากจน

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปในที่ซึ่งจำเป็นขาดแคลนที่สุด ที่ซึ่งเด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดอาศัยอยู่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการสนับสนุนจากท่านจึงสำคัญอย่างยิ่ง เราสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนที่ต้นตอและทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อให้งานพัฒนายังคงดำเนินต่อไปนานเท่านาน แม้ว่าเราจะออกจากพื้นที่ไปแล้ว

ตลอด 48 ปี ที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายเดียวที่ผลักดันให้เราทำงานอย่างต่อเนื่อง คือเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด การดำเนินพันธกิจร่วมกับผู้อื่นทำให้เราสามารถสร้างผลกระทบมากขึ้นให้กับผู้ที่เราทำงานรับใช้ เราจึงภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนที่มีหัวใจเดียวกันกับเราในการทำงานทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ด้วยความเชื่อแบบคริสเตียนของเราและด้วยความช่วยเหลือจากท่าน เราทำงานในพื้นห่างไกลและยากลำบากที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกคนโดยไม่คำนึงถึงศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือเพศ งานของเรากำลังหยิบยื่นอนาคตที่ดีกว่าให้เด็กเปราะบางยากไร้กว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศไทย

ด้วยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน เราสามารถดำเนินงานได้สำเร็จมากมายทั่วไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากองค์กรของท่านสนใจร่วมพันธกิจกับเรา หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ csr@wvi.org ทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อพัฒนางานพันธกิจร่วมกับท่าน

เราจับมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับองค์กรร่วมพันธกิจมากมายที่มีใจมุ่งมั่นทำงานเพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เราร่วมกันสร้างผลกระทบทั่วโลกด้วยการดำเนินโครงการระยะยาวรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เราแสวงหาความเป็นเลิศในการทำงานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อขยายผลกระทบและความสำเร็จจากการจับมือเดินไปด้วยกันกับหุ้นส่วนของเราซึ่งมีหัวใจในการทำงานเพื่อตอบสนองความจำเป็นขาดแคลนของเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด

เราภาคภูมิใจในผลกระทบที่เราได้สร้างขึ้น แต่เราสามารถบรรลุความสำเร็จได้มากกว่านี้ด้วยการสนับสนุนของท่าน ทำความรู้จักองค์กรของเรามากขึ้นผ่านรายงานล่าสุดของเรา หรือติดต่อทีมงานได้ที่ csr@wvi.org

การเปลี่ยนแปลงที่ท่านก็มีส่วนช่วยได้

องค์กรของท่านสามารถสนับสนุนงานของเราเพื่อช่วยชีวิตผู้เปราะบางยากไร้ทั่วประเทศให้สามารถฟื้นตัวหลังประสบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้พวกเขาสามารถรับรู้ปรับตัวและยืนอยู่ได้ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในอนาคต เพื่อเด็กและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข น้ำสะอาด และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

เพราะการมีส่วนร่วมของท่าน เราสามารถช่วยเด็กและครอบครัวทั่วไทยให้หลุดพ้นจากความยากจน ภัยพิบัติ และการถูกแสวงหาผลประโยชน์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

ติดต่อเรา

หากท่านสนใจร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรหุ้นส่วนเพื่อร่วมพันธกิจกับเราหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ csr@wvi.org

หากองค์กรของท่านไม่ได้ทำงานเพื่อสาธารณกุศลโดยตรง แต่ต้องการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า ร่วมพันธกิจกับเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต