close

This option is currently not available

Close close
ผู้หญิงคุยกับเด็กในยูกันดาขณะที่ผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ด้านข้าง

ท่านสามารถเปลี่ยนเเปลงชีวิตของพวกเขา

ความช่วยเหลือจากท่านที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานของเรา

ศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราทำงานช่วยเหลือเด็กแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากที่สุด ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน เราสามารถนำความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตเด็กๆ ได้มากขึ้น  
ท่านสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว หรือท่านสามารถสมทบทุนเพื่อสร้างผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นในการดำเนินโครงการใดโครงการหนึ่งตามที่ท่านมีภาระใจ เช่น โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา น้ำสะอาด หรือการปกป้องคุ้มครองเด็ก

เรามั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของท่านครั้งนี้จะนำความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเด็กๆ ที่ท่านสนับสนุน และชีวิตของท่านเช่นกัน

ท่านเลือกได้ว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบใด

ท่านสามารถเลือกร่วมพันธกิจกับเรา เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสู่หลายชีวิต ด้วยการเลือกสนับสนุนงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือบริจาคเข้ากองทุนต่างๆ เรามีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับให้ท่านพิจารณา เพื่อท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่าน จะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา หรือพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกประเภทการบริจาคของท่านแล้ว

เด็กครอบครัวและชุมชนด้อยโอกาส 282,088 คน ได้รับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชีวิตอยู่ดีมีสุขผ่านการสนับสนุนการศึกษาและทักษะชีวิต การปกป้องคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก โภชนาการและสุขาภิบาล และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

เลือกโครงการที่ตรงใจท่าน

ร่วมมอบของขวัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับหนึ่งในหลากหลายโครงการของเรา เราได้คัดเลือกโครงการที่มีความขาดแคลนและจำเป็นเพื่อท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง โดยเลือกจากโครงการด้านล่างนี้ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจากท่าน จะนำไปใช้ดำเนิงานในส่วนใดและท่านจะนำความเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตผู้คนยากไร้ได้อย่างไร

หากสามารถขอรายละเอียดของโครงการอื่นๆ ที่ท่านสนใจเพิ่มเติมเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคของท่าน โดยส่งอีเมลไปที่ info@HNW-WVI.org เงินบริจาคของท่านนอกจากจะนำความเปลี่ยนแปลงสู่ผู้ที่จำเป็นขาดแคลนที่สุดแล้ว ท่านเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งใหม่นี้ โดยท่านจะได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ

ด้วยการสนับสนุนจากท่าน งานของเรามากมายทั่วประเทศสามารถสำเร็จลุล่วงได้

ท่านเลือกได้ว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบใด

ท่านสามารถเลือกร่วมพันธกิจกับเรา เพื่อนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสู่หลายชีวิต ด้วยการเลือกสนับสนุนงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือบริจาคเข้ากองทุนต่างๆ เรามีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับให้ท่านพิจารณา เพื่อท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่านจะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา หรือพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกประเภทการบริจาคของท่านแล้ว