close

This option is currently not available

Close close
เด็กๆ ในชุดนักเรียนนั่งอยู่บนพื้นหญ้าที่อมก๋อย ประเทศไทย

ร่วมพันธกิจกับเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ด้วยน้ำใจและความช่วยเหลือจากท่าน สู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กๆ

ช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่เปราะบางที่สุด

ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ในการผสานความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้ที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้มีอนาคตที่สดใส เราสามารถร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาความยากจนอาจลดน้อยถอยลง ทว่าในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดกลับประสบปัญหารูปแบบอื่นๆ มากขึ้น เช่น ปัญหาความรุนแรง ความไม่มั่นคง และการถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นพื้นที่ที่องค์กรเพียงส่วยน้อยเข้าถึงได้

แต่เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพียงลำพัง

ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากท่าน ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะไม่มีเด็กสักคนถูกทอดทิ้ง ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์นี้ไปยังเด็กๆ รุ่นต่อรุ่น

ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเรา โดยคลิกที่ร่วมพันธกิจกับเรา” เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งอีเมลไปที่ mmd@worldvision.or.th  เพื่อร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ตามความสนใจของท่าน

ภูเขา

เด็ก ครอบครัวและชุมชนด้อยโอกาส 282,088 คนได้รับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชีวิตอยู่ดีมีสุขผ่านการสนับสนุนการศึกษาและทักษะชีวิต การปกป้องคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก โภชนาการและสุขาภิบาล และการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

ร่วมมอบโอกาสเพื่อเด็กยากไร้

สิ่งที่ท่านจะได้รับ:

  • รายงานความก้าวหน้าของงานจากการสนับสนุนของท่าน
  • การเยี่ยมชมงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
  • รับเชิญเพื่อเข้ากิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
  • เจ้าหน้าที่ที่จะดูแลให้บริการเฉพาะสำหรับท่าน
  • ร่วมกลุ่มกับผู้บริจาคท่านอื่นๆ เพื่อร่วมรณรงค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ
วิวชนบทไทย

ด้วยการสนับสนุนจากท่าน ในปี 2019 เราช่วยเหลือเด็กกว่า 5 หมื่นคนใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นทำพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ 

ร่วมมอบของขวัญเพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับหนึ่งในโครงการของเรา เราได้คัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อท่านสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงาน เส้นทางของเงินบริจาคของท่าน และสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้

อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

การเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้ไม่เพียงนำความสุขไปสู่เด็กๆ เท่านั้น ท่านจะได้สัมผัสถึงความอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ รับฟังเสียงจากส่วนหนึ่งของผู้บริจาค แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพราะแตกต่าง เราจึงพิเศษ

ร่วมพันธกิจกับเรา

ทีมงานของเราจะดำเนินพันธกิจร่วมกับท่านตามความประสงค์เพื่อการบริจาค ส่งอีเมลไปที่ mmd@worldvision.or.th  ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลโครงการที่สนใจ และขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคของท่าน โดยส่งอีเมลไปที่ mmd@worldvision.or.th หรือบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ