โครงการชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้เด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนินงานพัฒนาระยะยาว เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา สุขอนามัย แหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือน การงานอาชีพของครอบครัวและคนในชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลเด็ก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการที่เด็ก ครอบครัว และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตอย่างพอเพียง สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระยะยาว

พื้นที่ดำเนินงาน

9 หมู่บ้าน ในตำบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เริ่มดำเนินงาน พ.ศ.2560 ใน 5 โครงการหลัก คือ
 • โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’

  ช่วยเด็กเล็กวัย 0-5 ปี มีอาหารครบคุณค่ารับประทาน สำหรับเด็ก 260 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียน 9 แห่ง

 • โครงการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา

  หัดเขียนเรียนอ่าน สร้างสรรค์.....ศิลป์ หนังสือเสริมทักษะ 711 เล่ม ชุดสีไม้ 12 สี 50 กล่อง สีเทียน 50 กล่อง ชุดสีเมจิกและกระดานไวท์บอร์ด 50 ชุด กระเป๋าเป้ 50 ใบ ชุดตัวต่อ 90 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง

 • โครงการ ‘ธนาคารของเล่น’

  เรียนรู้ เรียนเล่น เน้นพัฒนาการครบทุกด้าน สำหรับเด็ก 44 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

  โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’

  ช่วยเด็กเล็กวัย 0-5 ปี มีอาหารครบคุณค่ารับประทาน

  เด็กเล็ก 260 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง และโรงเรียน 9 แห่ง ที่มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารเช้าที่ครบคุณค่า และมีการส่งเสริมความรู้ในการดูแลเด็กและโภชนาการสำหรับเด็กให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็ก ให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็กเล็กให้สมบูรณ์และแข็งแรงขึ้น


“วันนี้ครูช่วยกันทำกับครูพี่เลี้ยงตั้งแต่ 6 โมงเช้าค่ะ มีพ่อแม่เด็ก และผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันทำด้วย เมื่อก่อนยังไม่มีโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เด็กบางคนก็ไม่ได้กินข้าวเช้ามาโรงเรียนค่ะ ส่วนเด็กที่ได้กินข้าวเช้ามาก็จะเป็นข้าวกับเกลือ น้ำพริก มีผักบ้าง เนื้อสัตว์ไม่ค่อยมีเพราะหาซื้อยาก เด็กๆ จะไม่ค่อยแข็งแรง ผอม แต่ว่าตอนนี้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ร่าเริงขึ้น ยิ้มแย้ม เวลาเรียนก็มีสมาธิตั้งใจเรียนมากขึ้น ที่สำคัญตั้งแต่มีโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เด็กมาโรงเรียนกันมากขึ้น ไม่ค่อยขาดเรียน พ่อแม่จะพาลูกๆ มาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กทุกๆ วัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พอฝนตก การเดินทางลำบากก็จะให้ลูกๆ หยุดเรียน พ่อแม่ของเด็กตอนนี้ก็จะให้ลูกๆ กินมื้อเช้าที่บ้านในวันหยุดด้วย แต่ก็มีมาเล่าให้ครูฟังว่าอยู่ที่บ้านเด็กไม่ค่อยกินค่ะ อยากมากินที่โรงเรียน กินกับเพื่อนสนุกกว่า กินได้เยอะกว่าค่ะ”

น.ส.นฤมล วนานฤมิต
ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะหย่าโจ


  โครงการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา

  หัดเขียนเรียนอ่าน สร้างสรรค์จากสื่อศิลป์

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการศึกษา ได้แก่ หนังสือเสริมทักษะ สีไม้ สีเทียน ชุดสีเมจิกและกระดานไวท์บอร์ด ชุดตัวต่อ และกระเป๋านักเรียน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสนใจกับกิจกรรมต่างๆ ที่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนแก่พวกเขาได้ยาวนานขึ้น มีหนังสือเสริมทักษะสำหรับอ่านเสริมเพิ่มความรู้และฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียนให้แก่พวกเขาให้ดียิ่งขึ้น  โครงการ ‘ธนาคารของเล่น’

  เรียนรู้ เรียนเล่น เน้นพัฒนาการครบทุกด้าน

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นสนามในร่มทำจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก เด็ก 44 คนที่กำลังเรียนรู้อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้สนุกสนานกับม้ากระดกคู่ กระดานลื่น ชิงช้ายีราฟคู่ โยกเยกยีราฟหรรษา บ้าน 2 ชั้น โดยมีการปูพื้นกันกระแทกด้วยแผ่นโฟมปูพื้น ก-ฮ เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับการเริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษร ด้วยการเล่นของเด็กๆ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเขาให้ครบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทรงตัว การเคลื่อนไหว ด้านไหวพริบ ด้านสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป


“ที่ท่าสองยางอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี และจะมีฝนตกบ่อยๆ ครับ เราไม่สามารถให้เด็กๆ ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ เพราะอาจทำให้เด็กป่วย ของเล่นสนามในร่มที่ได้รับมาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ดี เด็กๆ มีพัฒนาการด้านสังคมจากการเล่นของพวกเขา เท่าที่สังเกตจะเห็นว่าเด็กๆ รู้จักแบ่งปัน อย่างกระดานลื่นเด็กๆ ก็รู้จักต่อแถวกันค่อยๆ ขึ้นไปเล่นทีละคน มีน้อยครั้งมากครับที่เด็กๆ จะแย่งกันเล่นจนร้องไห้ ผมยังสังเกตเห็นอีกด้วยว่าเด็กเล็กๆ หลายๆ คนมีความคิดสร้างสรรค์มากๆ อย่างเวลาที่ให้พวกเขาเล่นตัวต่อ เด็กๆ รู้จักเอาตัวต่อมาต่อๆ กันคิดเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างต่อเป็นรูปคล้ายๆ รถมอเตอร์ไซค์ก็มีครับ ที่สำคัญการเล่นของเด็กๆ ช่วยให้พวกเขาอารมณ์ดี พอถึงชั่วโมงเรียนรู้ ก็สนุก และเรียนได้รู้เรื่องมากขึ้นด้วย”

นายวีระ วนาอุดมศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะหย่าโจ


  โครงการ ‘สร้างห้องน้ำสะอาด’

  สุขอนามัยพื้นฐานของเด็ก ครอบครัว และชุมชน

  ครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี จำนวน 61 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับชุมชนจำนวน 61 หลัง เพื่อให้ทุกคนใน 6 หมู่บ้าน จำนวน 417 ครอบครัว ในบริเวณใกล้ๆ กับบ้านที่อยู่อาศัย และเนื่องจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนบนยอดดอยที่อำเภอท่าสองยาง จะสร้างบ้านเรือนบริเวณลาดเขา บ้านแต่ละหลังอยู่ชิดติดกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างห้องน้ำในบริเวณที่ติดกับบ้านได้ทั้งหมด จึงได้มีการสนับสนุนสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับชุมชน มีการส่งเสริมและปลูกฝังสุขนิสัยและการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนด้วย สุขลักษณะที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงต่อไป


“บ้านวะหย่าโจมีทั้งหมด 93 หลังคาเรือน แต่มีเพียง 10 กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นที่มีห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณบ้าน บ้านที่ไม่มีห้องน้ำห้องส้วมก็จะใช้วิธีเข้าป่า ส่วนการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก็จะต้องไปอาบที่ลำห้วย หรือไม่ก็ไปอาบที่ถังเก็บน้ำประปาภูเขากลางหมู่บ้าน เรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย และการใช้ห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัยก็จะไม่ค่อยดีกันครับ ขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยสร้างห้องน้ำให้กับหมู่บ้านของเรา และยังช่วยสอนความรู้เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สอนเรื่องการใช้ห้องส้วมและการรักษาความสะอาดต่างๆ อีกด้วย เด็กๆ เสื้อตัวเดียวใส่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ แต่ตอนนี้เด็กๆ ไม่มอมแมมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ส่วนบ้านที่ยังไม่มีห้องน้ำห้องส้วม ก็สามารถมาใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ใครใช้ก็ได้ เพื่อนบ้านแบ่งปันกันครับ”

นายวันชาติ พรรณนาสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 หมู่บ้านวะหย่าโจ


  โครงการ ‘ผักข้างรั้ว สวนครัวข้างบ้าน’ และ ‘เกษตรพอเพียง’

  เด็กน้อยมีแหล่งอาหารเพียงพอ และครอบครัวได้มีอาชีพ

  ครอบครัวเด็ก 64 ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียน 8 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารอย่างพอเพียง และยิ่งกว่านั้น มีอาหารที่มีประโยชน์ครบคุณค่าสำหรับการแก้ไขและส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน เช่น ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ พร้อมหัวอาหารไก่ ก้อนเชื้อเห็ด เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อให้ครอบครัวเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนได้เลี้ยง หรือเพาะปลูก เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภค และเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและการทำการเกษตรพอเพียงไปพร้อมกันด้วย


“ขอบคุณมากเลยค่ะที่สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียนของเรามาถึง 30 ตัว ที่บ้านของเด็กๆ ก็ได้รับไก่พันธุ์ไข่กันด้วย ไข่ไก่มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ เพราะหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ท่าสองยางจะอยู่บนดอย ถนนหนทางลำบาก พอมีฝนตกหนักๆ ถนนพัง ชาวบ้านก็จะไม่สามารถเดินทางลงมาซื้อหาได้ ไข่ที่มีเอาขึ้นไปขายในหมู่บ้านก็จะราคาแพง ชาวบ้านยากจนไม่มีกำลังซื้อค่ะ ที่โรงเรียนพอได้ไก่ไข่มาก็จะแบ่งเวรให้เด็กๆ เลี้ยง ทำความสะอาดเล้า ให้อาหาร ให้น้ำไก่ คอยดูแลว่ามีไก่ป่วยหรือไม่ พอไก่เริ่มออกไข่เด็กนักเรียนก็จะเก็บไข่มาสำหรับทำเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน วันไหนที่ได้ไข่จำนวนมาก เหลือจากเด็กๆ บริโภคในโรงเรียนก็จะแบ่งเก็บไว้ขาย แผงละ 90 บาท เราตั้งใจขายให้ถูกกว่าในร้านค้า ชาวบ้านจะได้สามารถซื้อได้ค่ะ เงินจากขายไข่ก็เอามาใช้สำหรับเป็นค่าอาหารไก่ต่อไป ที่โรงเรียนจะเน้นสอนให้เด็กๆ เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ กั้นบริเวณให้ไก่ แล้วก็ปล่อยให้เค้าหากินตามธรรมชาติ ไก่จะออกไข่มากกว่าเลี้ยงแบบอยู่ในเล้า ส่วนเมนูจากไข่ที่เด็กชอบกันก็จะเป็นไข่พะโล้ ตั้งแต่ได้รับไก่ไข่มาเลี้ยง เด็กๆ นอกจากมีความรู้การเลี้ยงไก่แล้ว เขามีความภูมิใจค่ะว่าอาหารที่กินกันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา ส่วนสุขภาพของเด็กๆ พอมีอาหารที่มีประโยชน์พอกัน สุขภาพเขาก็ดีขึ้นค่ะ ทั้งอาหารเช้า และอาหารเที่ยง เอาง่ายๆ เลยขนาดฝนตกบ่อยๆ อย่างนี้แต่เด็กๆ ที่ป่วยเป็นไข้ต้องหยุดเรียนน้อยกว่าปีก่อนๆ มากเลยค่ะ”

น.ส.ถวิล ศักดิ์ศรีจินดา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ


ขอบคุณน้ำใจแบ่งปันจากท่าน

ที่นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ที่... ท่าสองยาง

image
image
image
image