หน้าหลัก

14 พฤษภาคม 2563

‘ไบโอเดอเนชฯ’ ห่วงใยเด็กๆ มอบเจลล้างมือเพื่อสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติแบรนด์ ‘THAICREAM’ โดย คุณกฤศกัญญา เบญจาธิกูล กรรมการผู้จัดการ มอบแอลกอฮอล์ แอนด์ มอยส์เจอร์ คลีนเซอร์ เจล สำหรับใช้ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก เป็นมิตรต่อผิวของเด็ก ภายใต้แบรนด์ ‘คลีนเซอิ’ จำนวน 2,000 หลอด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณอานุภาพ สลับแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


ทั้งนี้ คุณกฤศกัญญา เบญจาธิกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด เผยเหตุผลการบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในครั้งนี้ว่า


“บริษัท ไบโอเดอเนชฯ ดำเนินธุรกิจโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นั่นก็คือเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเราเป็นผู้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้กับหลายๆ แบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน สำหรับคลีนเซอิซึ่งเป็นแบรนด์ของเราและได้นำมาบริจาคในครั้งนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับเด็กอยู่แล้ว ดังนั้นเราเชื่อว่ามูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งทำงานกับเด็ก จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้าถึงกลุ่มเด็กได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เป็นส่วนเชื่อมระหว่างองค์กรธุรกิจกับกลุ่มคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยากไร้ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะ

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html