หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2563

เพราะคุณคือฮีโร่ ‘คอลเกต-ปาล์มโอลีฟฯ’ มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเด็กๆ และชุมชนยากไร้ ที่ขาดกำลัง สนับสนุนแผนตอบสนองโควิด-19กับศุภนิมิตฯ (Read in English)


คุณกมลทิพย์ พุทธมิลินประทีป ผู้จัดการผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และครีมอาบน้ำ ยี่ห้อ Protex เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ภายใต้แผนตอบสนอง 90 วัน (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณอานุภาพ สลับแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html