หน้าหลัก

18 มิถุนายน 2563

‘ดัชมิลล์ฯ’ ห่วงใยสุขภาพมอบนมเพื่อเด็กยากไร้กักตัวอยู่บ้านต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โดย คุณประเสริฐ อภิเมธีธำรง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นตัวแทนมอบนมยูเอชทีจากโครงการ ‘ดัชมิลล์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19’ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันเพื่อเสริมสร้างโภชนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงของการกักตัวอยู่บ้าน โดยนมยูเอชทีที่ดัชมิลล์ได้นำมามอบในครั้งนี้ ได้แก่ ดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส รสช็อกโกแลต ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 50 ลัง และดัชมิลล์ เจ็นไอ วีคิวพลัส รสจืด ขนาด 90 มิลลิลิตร จำนวน 30 ลัง รวม 3,840 กล่อง โดยมี คุณปาณิสรา ขวัญเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดเทอมก่อนเวลา อีกทั้งยังมีช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนานกว่าปกติ และจำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทำให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเคยได้ดื่มนมทุกเช้าจากโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ไม่ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนการ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดระดมทุนผ่านกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเล็กกว่า 3,740 คน ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน 17 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันในช่วงกักตัวอีก 1 เดือน ก่อนโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาคสมทบกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้เด็กกว่า 3,740 คน ได้ดื่มในช่วงวิกฤติโควิด-19 ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/milk/5787.html