หน้าหลัก

20 พฤษภาคม 2563

‘เฟซเเลบส์ฯ’ มอบแอลกอฮอล์ช่วยดูแลสุขภาพอนามัยเด็กยากไร้ห่างไกลโควิด-19 COVID-19 (Read in Enlish)


บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายชั้นนำระดับประเทศ โดย คุณเกวลิน ภิญโญภาวการ Trade Marketing Manager พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ ร่วมมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 112 แกลลอน รวมมูลค่า 124,200‬ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณปิยะพงษ์ ทองอ่อน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html